Arkivet

Gjennom FOKOs historie fra stiftingsåret 1996 har vi vært samlet om mange begivenheter. Årlige seminarer, årsmøter, jubileumsmarkeringer, etc. Vi har også på ulike vis gitt ut informasjon til medlemmene, først og fremst gjennom medlemsavisen ”FOKO- nytt”. Flere av medlemmene har også deltatt på de samme typer markeringer i EPEA.

Under denne fanen vil vi samle stoff fra så mange av disse hendelsene som vi kan, og siden vil være under bearbeiding. Her vil dere lett finne frem dokumentasjon over gamle minner fra vår organisasjons historie.

FOKO-NYTT

Med FOKO på nett har FOKO-NYTT i papirformat opphørt å eksistere. Her finner du tidligere utgaver av FOKO-NYTT i digitalisert format, og vi vil etterhvert også legge inn scannede versjoner av de gamle papirformatene. For å åpne PDF-filer trenger du Adobe Reader installert. Dersom du ikke allerede har dette programmet, kan du laste det ned gratis ved å følge denne lenken.


2010

FOKO-NYTT NR 37 - 1/2010

2009

FOKO-NYTT NR 36 - 3/2009
FOKO-NYTT NR 35 - 2/2009
FOKO-NYTT NR 34 - 1/2009 (ikke digitalisert)

2008

FOKO-NYTT NR 33 - 4/2008
FOKO-NYTT NR 32 - 3/2008
FOKO-NYTT NR 31 - 2/2008
FOKO-NYTT NR 30 - 1/2008