Hva er FOKO?

FOKO – Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen. Organisasjonen har som hovedformål å fremme arbeid som gjøres innenfor opplæring for de som soner en straff i Norge. I medlemsmassen finner vi ansatte i fengselsundervisning, arbeidsdriften ved fengslene,  fengselsledelse, friomsorgsansatte, NAV- konsulenter i fengsel, bibliotekarer, fengselbetjenter, osv.

FOKO ble stiftet i 1996, og har jevnlig økt sin aktivitet og medlemsmasse. Pr januar 2023 har vi over 300 medlemmer. Du kan lett melde deg inn i vår organisasjon ved å klikke deg inn på fanen ”Bli medlem”. For mer informasjon om vår historie kan du klikke deg inn på ”Historikk”.

Hvert år arrangerer FOKO et seminar for sine medlemmer, samt for alle som er interessert i vårt arbeid. Seminaret går over tre dager, og har tradisjon for innholdsrike programmer innenfor fagområdene våre, - og ikke minst som et seminar der vi kan møte andre fagpersoner som jobber med opplæring i kriminalomsorgen. På nettsiden finner du informasjon om tidligere og fremtidige seminar.

FOKO er en underavdeling av den internasjonale organisasjonen EPEA – European Prison Education Association, som jobber innnefor tilsvarende fagområder på europeisk nivå. EPEA har over 850 medlemmer fordelt på 41 land. Se ytterligere informasjon om EPEA på www.epea.org, eller klikk deg inn på link fra vår nettside.