Styret i FOKO har pr i dag følgende sammensetting:

Geir Dahl
Leder
Avdelingsleder for fengselsundervisningen ved Hønefoss vgs, Ringerike og Hassel fengsel Styremedlem i FOKO i 2011-2013, kasserer 2016-2017 og leder fra 2017. På valg i 2018
Send meg e-post
Birthe Hagenes
Nestleder
Verksmester for drift, og sikkerhetsansvarlig for opplæringssenteret ved Ila fengsel og forvaringsanstalt Styremedlem i FOKO siden 2016. På valg i 2018
Send meg e-post
Wenche Stenersen
Kasserer
Avdelingsleder for fengselsundervisningen ved Mosjøen vgs, Mosjøen fengsel Styremedlem i FOKO siden 2017. På valg i 2019
Send meg e-post
Paal Chr Breivik
Sekretær
Seniorrådgiver i utdanningsavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland Styremedlem i FOKO siden 2010. På valg i 2019
Send meg e-post
Roy Høgberget
Styremedlem
Avdelingsleder for fengselsundervisningen ved Skarnes vgs, Kongsvinger fengsel Styremedlem i FOKO siden 2013. På valg i 2019
Send meg e-post
Janne S Offerdal
Styremedlem
Rådgiver og lærer ved fengselsundervisningen Halden vgs, Halden fengsel Styremedlem i FOKO siden 2010. På valg i 2018
Send meg en e-post
Lise O. Olafsen
Styremedlem
Studieveileder for fengselsundervisningen ved Jessheim vgs, Ullersmo fengsel Styremedlem i FOKO siden 2013. På valg i 2019
Send meg en e-post