Styret i FOKO har pr i dag følgende sammensetting:

Janne S Offerdal
Leder

Rådgiver og lærer ved fengselsundervisningen Halden vgs, Halden fengsel. Styremedlem i FOKO siden 2010. Valgt som leder i 2018. På valg i 2019.

Send meg en e-post
Pål Endresplass
Nestleder

Inspektør metode og innhold, ved Oslo fengsel. Styremedlem i FOKO siden 2018. På valg i 2020

Send meg e-post
Wenche Stenersen
Kasserer
Avdelingsleder for fengselsundervisningen ved Mosjøen vgs, Mosjøen fengsel Styremedlem i FOKO siden 2017. På valg i 2019
Send meg e-post
Leif Einar Øverland
Styremedlem

inspektør Åna fengsel. Valgt i 2018. Står på valg i 2020.

Send meg e-post
Paal Chr Breivik
Sekretær

Seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Vestland. Styremedlem i FOKO siden 2010. På valg i 2019.

Send meg e-post
Lise O. Olafsen
Styremedlem

Studieveileder for fengselsundervisningen ved Jessheim vgs, Romerike fengsel, Ullersmo avd. Styremedlem i FOKO siden 2013. På valg i 2019

Send meg en e-post
Roy Høgberget
Styremedlem
Avdelingsleder for fengselsundervisningen ved Skarnes vgs, Kongsvinger fengsel Styremedlem i FOKO siden 2013. På valg i 2019
Send meg e-post