Henriette Arveschoug
Leder
Koordinator/lærer opplæring i kriminalomsorgen Færder vgs, Avdeling Sem fengsel. Styremedlem i FOKO siden 2019. På valg i 2023.
Send meg en e-post
Stefan Müller
Nestleder

Verksmester produksjon og service, Bastøy fengsel. Styremedlem i FOKO siden 2020. På valg i 2024

Send meg e-post
Per Olav Haarr
Kasserer
Avdelingsleder ved Bryne Videregående Skole, Åna Fengsel. Styremedlem siden 2019. På valg 2023.
Send meg e-post
Linn Skjønnhaug Forbord
Sekretær
Områdeleder - Hønefoss videregående skole Opplæring i Kriminalomsorgen - Ringerike Fengsel Styremedlem i FOKO siden 2024. På valg i 2025.
Robert Dahle
Styremedlem

Rådgiver/ Koordinator sysselsetting. Tidl. Verksmester. Kriminalomsorgen, Trondheim fengsel. Styremedlem i FOKO siden 2022. På valg 2024.

Astrid Utgård
Styremedlem
Rådgiver og lærer ved fengselsundervisningen, Verdal fengsel og oppfølgingsklassen Steinkjer vgs. Styremedlem i FOKO siden 2019. På valg i 2023.
Send meg en e-post
Aina Irene Weidal
Styremedlem
Rektor Grønland voksenopplæring - fengselsundervisning i Oslo. Styremedlem i FOKO siden 2021, på valg i 2023