FOKO-styret

Henriette Arveschoug
Leder
Koordinator/lærer opplæring i kriminalomsorgen Færder vgs, Avdeling Sem fengsel. Styremedlem i FOKO siden 2019. På valg i 2021.
Send meg en e-post
Stefan Müller
Nestleder

Verksmester aktivisering, Agderfengsel, Froland avdeling . Styremedlem i FOKO siden 2020. På valg i 2022

Send meg e-post
Per Olav Haarr
Kasserer
Avdelingsleder ved Bryne Videregående Skole, Åna Fengsel. Styremedlem siden 2019. På valg 2021.
Send meg e-post
Kjetil Stavø Høvig
Sekretær
Seniorrådgiver ved Statforvalteren i Vestland. Styremedlem i FOKO siden 2021
Leif Einar Øverland
Styremedlem

inspektør Åna fengsel. Valgt i 2018. Står på valg i 2020.

Send meg e-post
Astrid Utgård
Styremedlem
Rådgiver og lærer ved fengselsundervisningen, Verdal fengsel og oppfølgingsklassen Steinkjer vgs. Styremedlem i FOKO siden 2019. På valg i 2021.
Send meg en e-post
Aina Irene Weidal
Styremedlem
Rektor Grønland voksenopplæring - fengselsundervisning i Oslo. Styremedlem i FOKO siden 2021, på valg i 2023