Minneord over Leif Lyngstad (1953 -2018)

v/Torfinn Langelid Me møttest første gongen like etter at Skien fengsel blei opna i 1993. Eg hadde ein dag på skulen i fengslet der eg i møte med Leif og dei nye lærarane gjekk gjennom ulike sider av fengselsundervisninga. Leif utvikla ein god skule der han heile tida...

Vil du bidra med et innlegg eller workshop til neste års EPEA konferanse i Dublin?

EPEA sin internasjonale konferanse for fengselopplæring vil i 2019 avholdes i Dublin 12. - 16. juni. Nå inviteres du eller dere til å søke om å holde en workshop eller innlegg i plenum. Har du arbeidet med et tema som du mener kollegaer i Europa kan ha interesse av,...

Evaluering av FOKO-seminaret 2018

Evalueringen av FOKO.seminaret 2018 er åpen. Klikk på lenken under for å åpne skjemaet:  

Bli medlem av FOKO

Kontakt oss i FOKO

6 + 15 =