FOKO stipend 2021

Avdelinger og enkeltmedlemmer i FOKO har i en årrekke hatt mulighet til å søke FOKO om tildeling av stipend, og fristen for å søke stipend i år nærmer seg, nemlig 10. mai. Styret har avsatt kr 20 000,- til utdeling av stipend. Denne summen kan tildeles et tiltak i sin...

Foko seminaret 2020 ble avlyst, men hva skjer i 2021?

Styret i FOKO besluttet med tungt hjerte at vi ikke kunne arrangere seminar på Sundvolden i 2020. På starten av 2021 ser vi en ltt mer optimistisk framtid foran oss, nå arbeider styret hektisk for å få på plass et Corona fritt Foko seminar 2021. Det vil som alltid,...

Videreutdanning ved UIB: Kriminalomsorg som læringsarena

UIB inviterer til et etter- og videreutdanningskurs: Kriminalomsorg som læringsarena. Det er blant annet 4 samlinger i Bergen, 15 studiepoeng. Siste frist for søknad er 2. februar 2020. Mer informasjon finner du her: http://www.uib.no/emne/PED665 Søknadsfrist er 2....

Bli medlem av FOKO

Kontakt oss i FOKO