Foko seminaret 2020 ble avlyst, men hva skjer i 2021?

Styret i FOKO besluttet med tungt hjerte at vi ikke kunne arrangere seminar på Sundvolden i 2020. På starten av 2021 ser vi en ltt mer optimistisk framtid foran oss, nå arbeider styret hektisk for å få på plass et Corona fritt Foko seminar 2021. Det vil som alltid,...

Videreutdanning ved UIB: Kriminalomsorg som læringsarena

UIB inviterer til et etter- og videreutdanningskurs: Kriminalomsorg som læringsarena. Det er blant annet 4 samlinger i Bergen, 15 studiepoeng. Siste frist for søknad er 2. februar 2020. Mer informasjon finner du her: http://www.uib.no/emne/PED665 Søknadsfrist er 2....

FOKO-seminaret 2019

Sundvolden hotel tar i mot oss onsdag 30. oktober til og med 1. november. Det blir mye spennende i år. Vi finner tema som burde "treffe" både skolefolk og alle andre yrkesgrupper som jobber innenfor kriminalomsorgen like mye. Programmet til FOKO-seminaret 2019 er...

Bli medlem av FOKO

Kontakt oss i FOKO