Søknadsfristen for FOKO – stipend 2024 er utgått og styret i har besluttet å gi årets stipend på 20000,- til internasjonal utvidelse av ARR-prosjektet. Det var 1 søker. Prosjektet er godt forankret, gjennomarbeidet og kvalitativt godt begrunnet. De kan vise til resultater, og de kan vise til en god spredning nasjonalt og også internasjonalt. Vi mener dette representerer Norge og FOKO på en god måte, og innvilger søknaden.
Pengene skal brukes i forbindelse med en italiensk språkversjon som skal presenteres i Milano