«Inspirasjon og deling» er like om hjørnet!

«..skole var en viktig årsak til at jeg havnet på kjøret, men også det som reddet meg ut i fra rushelvete! Jeg har sittet over 12 år i fengsel, blitt stemplet som Norges farligste mann og gjort mange mennesker fortvila. Den store forandringen kom da læreren ba meg...