“Inspirasjon og deling” er like om hjørnet!

«..skole var en viktig årsak til at jeg havnet på kjøret, men også det som reddet meg ut i fra rushelvete! Jeg har sittet over 12 år i fengsel, blitt stemplet som Norges farligste mann og gjort mange mennesker fortvila. Den store forandringen kom da læreren ba meg...
Frå FLIK til lik, men opp av oska steig FOKO

Frå FLIK til lik, men opp av oska steig FOKO

skrevet av Torfinn Langelid Ein vanskeleg start som slokna fort Eit ønske om å samle lærarar, fengselspersonale og andre som var interesserte i opplæringsspørsmål i fengselsvesenet, kom på dagsordenen i 1982. Det skjedde på eit seminar om undervisning i fengsel på...