UIB inviterer til et etter- og videreutdanningskurs: Kriminalomsorg som læringsarena. Det er blant annet 4 samlinger i Bergen, 15 studiepoeng. Siste frist for søknad er 2. februar 2020. Mer informasjon finner du her: http://www.uib.no/emne/PED665

Søknadsfrist er 2. februar 2020.