Styret i FOKO besluttet med tungt hjerte at vi ikke kunne arrangere seminar på Sundvolden i 2020. På starten av 2021 ser vi en ltt mer optimistisk framtid foran oss, nå arbeider styret hektisk for å få på plass et Corona fritt Foko seminar 2021.

Det vil som alltid, være med et jubileum. Sett av 3. til 5. november 2021 på Sundvolden!