Styret i FOKO har med tungt hjerte besluttet at vi ikke arrangerer seminar på Sundvolden i 2020. Denne avgjørelsen er tatt etter en samlet risikovurdering av mange forhold. På Sundvolden ville vi vært deltakere fra hele landet samlet over flere dager, det vil i seg selv innebære en forhøyet smitterisiko. Styret står også overfor en mulighet hvor det kan bli ilagt reiserestriksjoner fra ulike arbeidsgivere, det vil kunne påvirke både antall deltakere og antall innledere.

Men fortvil ikke lenge, høsten 2021 er vi sterkt tilbake. Som alltid med et jubileum. Sett av 3. til 5. november 2021 på Sundvolden!