Vi håper og tror at nasjonale og lokale smitteverntiltak er slik at vi kan arrangere årets FOKO-seminar på Sundvolden 03.11.21-05.11.21
Siste frist for påmelding er 03.09.21, men påmelding stenger når vi nådd maksimalt antall påmeldinger etter gjeldende smittevernregler.
Fristen for avbestilling er også 03.09.21. Etter det godtar vi kun navnebytte. Vi har valgt å avvente med påmelding til enkelt overnattinger og dagpakker så lenge antallet deltagere er begrenset, men åpner opp for dette senere hvis det er mulig.
Vi har mye spennende på programmet. Se foreløpig program under.