Kin og Linn skriver:
«Vi har i år vært så heldige å motta FOKO-stipendet til arbeid med prosjektet ARR. I tillegg har Norsk Kulturfond gitt grunnfinansiering gjennom støtteordningen «Tverrfaglige tiltak». I korte trekk er ARR et tverrfaglig kunstprosjekt for domfelte med menneskeverd i fokus.
Første visning i prosjektet ARR vil være i Tønsberg 9. og 10. september i 2022. Allerede nå ser vi etter andre visningssteder i Norge.
For å kunne gjennomføre prosjektet er vi avhengig av hjelp fra våre gode kollegaer i fengselsundervisningen i Norge. Vi håper at flest mulig finner prosjektet interessant, og vil motivere domfelte til å komme med bidrag. Konkret informasjon om hva dette innebærer kommer på e-post. Der kommer også informasjon om blant annet rammene for deltakelse og samtykke. Det er viktig at alle som leverer bidrag har skrevet under på samtykkeskjemaet i forbindelse med innleveringen.

Våren 2021 gjennomførte vi et pilotprosjekt ved vår avdeling Færder vgs., avd. OIK. Erfaringer fra dette viste at elevene ble motiverte av prosjektidéen og at lærerne så gode muligheter for tverrfaglig samarbeid, og at prosjektet kunne være en ressurs i forhold til implementering av Fagfornyelsen. Særlig kan de tverrfaglige temaene være relevante. Hvis noen ønsker konkrete eksempler på hvordan dette kan gjennomføres, sender vi dere spesifikke oppgavetekster i ulike fag (på forespørsel).

Innlevering av bidragene kan gjøres fortløpende fra skolestart august 2021, men siste frist for innlevering er 31. januar 2022.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!
Prosjektansvarlige:
Kin Wessel: rådgiver og lærer ved Sem fengsel.
E-post: ann.carin.wessel@vtfk.no
Tlf: 922 53 154
Linn Mathisen: koordinator og lærer ved Oppfølgingsklassen i Vestfold «Utsikten»
E-post: linn.mathisen@vtfk.no
Tlf: 932 48 951»