Fengselsundervisningen ved Drammen vgs

Fengselsundervisningen ved Drammen vgs

Dette er et lite ”forum” på FOKOs nettside der vi kan lese om hverandres arbeidshverdag. Redaksjonen vil jevnlig utfordre ulike avdelinger innenfor vår medlemsgruppe til å lage en presentasjon fra sin daglige virksomhet. Dette kan være avdelinger innenfor så vel...
Skolen i Ringerike fengsel

Skolen i Ringerike fengsel

Dette er et lite ”forum” på FOKOs nettside der vi kan lese om hverandres arbeidshverdag. Redaksjonen vil jevnlig utfordre ulike avdelinger innenfor vår medlemsgruppe til å lage en presentasjon fra sin daglige virksomhet. Dette kan være avdelinger innenfor så vel...