Dette er et lite ”forum” på FOKOs nettside der vi kan lese om hverandres arbeidshverdag. Redaksjonen vil jevnlig utfordre ulike avdelinger innenfor vår medlemsgruppe til å lage en presentasjon fra sin daglige virksomhet. Dette kan være avdelinger innenfor så vel arbeidsdrift som i fengselsundervisningen. Evt begge deler fra et fengsel.

Skolen i Ringerike fengsel

 

Mål og visjoner

Skolens visjon er ”Vi utvikler handlingsdyktige mennesker”. Hovedmålene vi jobber etter er for tiden:

 • Trygge og utviklende relasjoner.
 • Styrket lærelyst, gjennomføringsevne og læringsresultater.

Dette betyr at vi har fokus på å skape gode relasjoner mellom elevene, mellom lærere og elevene, og mellom lærerne. Relasjonsbygging, trygghet, tro på seg selv og bidra til at elevene blir motivert er grunnsteinene for at læring skal finne sted. Ut fra dette kommer de gode resultatene. Vi prøver også å være en så ”normal” skole som mulig, med alt det inneholder; ordinære skoleløp med et tilbud innenfor alle fag i hvert utdanningsprogram, pauser, læremidler, skoleavslutninger m.m.

I tillegg ønsker vi at skoleavdelingen i Ringerike fengsel skal være et attraktivt sted å jobbe for lærerne ved Hønefoss videregående skole.

Organisering

Skolen i Ringerike fengsel er en filial av Hønefoss videregående skole. Det jobber for tiden 14 lærere ved skoleavdelingen. Skolen tilbyr i hovedsak videregående opplæring og grunnskoleopplæring. Det legges også til rette for høgskolestudier og universitetsstudier for innsatte som ønsker det.

Vi tar inn elever hele året, og hver elev får tilpasset et eget undervisningsopplegg ut fra tidligere skoleerfaring, arbeidserfaring, nivå og domslengde. Vi organiserer opplæringen i grupper fra 2-12 elever, og innenfor hver gruppe kan det være elever på forskjellige trinn i opplæringen.

Skoletilbud:

Grunnskole

Videregående skole:

 • VG1 Service og samferdsel
 • VG2 Salg, service og sikkerhet
 • VG1 Restaurant- og matfag
 • VG2 Kokk- og servitørfag
 • VG1 Bygg- og anleggsteknikk
 • VG2 Byggteknikk
 • VG1 Teknikk og industriell produksjon
 • VG2 Industriteknologi
 • Studiespesialiserende / Generell studiekompetanse

Høgskole og universitetsstudier (selvstudie)

Norsk og engelsk for fremmedspråklige

Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Musikkundervisning

Det er også mulig å gjennomføre VG3 opplæring i bedrift i Ringerike fengsel innenfor noen lærefag. For innsatte med lang praksis, er skolen også behjelpelig med å gjennomføre realkompetansevurderinger for å evt. korte ned og tilpasse skoleløpet til hver enkelt.

Fokusområder

Skoleavdelingen har stort fokus på å legge til rette for yrkesfaglig opplæring, og samarbeid med arbeidsdriften i fengselet. Følgende oppgaver jobber vi med for tiden:

 • I samarbeid med fengselet skal det startes opp en butikk for innsatte, der klassene innenfor service og samferdsel og restaurant- og matfag vil være involvert. Dette er et spennende samarbeidsprosjekt som allerede har startet opp. Planen er å starte driften av butikken til nyttår.
 • Klassen i bygg- og anleggsteknikk har nylig bygd og ferdigstilt en monteringshall inne på fengselsområdet, som de nå skal jobbe i framover. Der kan skolen ta på seg større oppdrag utenfra med alt fra bygging av modulbygg, garasjer, uthus med mer. Dette gir en realistisk opplæring som er motiverende for elevene. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom fengselet, skolen og NAV.
 • Skolen har bygd opp et ny avdeling innenfor restaurant- og matfag i samarbeid med fengselet. Der er nå planen å tilby fullt opplæringsløp innenfor kokkefaget og institusjonskokkfaget; vg1, vg2 og vg3 opplæring i bedrift.
 • Hvilke opplæringstilbud, og i hvilket omfang vi skal tilby innsatte som ikke har lovlig opphold i Norge er også en diskusjon vi har med fengselet.
 • Dokumentere gjennomført opplæring for alle elevene.
 • IKT-opplæring.
 • Ellers så fokuserer vi på å få flest mulig av våre elever til å gjennomføre og fullføre enkeltfag eller utdanningsløp mens de er her som elever.

Personalet:

Geir Dahl
avdelingsleder
 Gry Helgerud  
rådgiver/engelsk/norsk
 Thorvald Guleng
matematikk/naturfag
Lise R. Sørnskog
engelsk/samfunnsfag
 Marit Coldevin
norsk/engelsk
Tina Aasen
restaurant- og matfag
Unn W. N. Wik
restaurant- og matfag
Vera Moen
service og samferdsel
Arne Jacobsen
bygg- og anleggsteknikk
Geir Bråten
teknikk og industriell prod.
Helge Fuglset
teknikk og industriell prod.
Dag Frydenlund
Musikk
Jon Kjell Larsen
historie
Torunn Mathisen
service og samferdsel

 

 

På vegne av alle på skoleavdelingen i Ringerike fengsel takker vi for oss. Det er bare å ta kontakt med hvis dere har spørsmål.

Geir Dahl
[@encode@ email=»geir.dahl@bfk.no» display=»Send e-post»]
Tlf.:  32 11 34 40