Dette er et lite ”forum” på FOKOs nettside der vi kan lese om hverandres arbeidshverdag. Redaksjonen vil jevnlig utfordre ulike avdelinger innenfor vår medlemsgruppe til å lage en presentasjon fra sin daglige virksomhet. Dette kan være avdelinger innenfor så vel arbeidsdrift som i fengselsundervisningen. Evt begge deler fra et fengsel.
———————————————————————————————————————————————————-

Drammen videregående skole, avdeling Drammen fengsel og Oppfølgingsklassen i Buskerud  

Mål og visjoner: ”Hele mennesket i sentrum”

Skolen står på to bein: det sosiale og det faglige, kort sagt, vi jobber for å sette hele mennesket i sentrum.

Vårt mål er at alle skal få oppleve et godt faglig og sosialt miljø der hensynet til den enkeltes behov blir ivaretatt. For å nå dette har vi satt oss mål på lang og kort sikt.

Organisering

Skolen i Drammen fengsel og Oppfølgingsklassen er filialer under Drammen videregående skole. Det jobber for tiden 6 lærere og en karriererådgiver ved skoleavdelingene.

Skolen har ukentlige opptaksmøter, og hver elev får tilpasset et eget undervisningsopplegg ut fra testing, karriere-/veiledningssamtaler. Vi organiserer opplæringen i grupper fra 6-12 elever, og innenfor hver gruppe kan det være elever på forskjellige trinn i opplæringen. I tillegg har vi et eget tilbud for mennesker med spesielle behov inne i en av avdelingene i fengselet.

Fokusområder

Vi har i samarbeid med de andre to avdelingene for fengselsundervisning i fylket utarbeidet en plan for opplæring innen kriminalomsorgen i Buskerud 2010– 2014.

Satsningsområdene for denne planperioden er:

 1. Kartlegging
 2. Rådgiving
 3. Realkompetansevurdering og dokumentasjon
 4. Grunnleggende ferdigheter
 5. Yrkesrettet opplæring
 6. Opplæring gjennom hele året
 7. Kompetanseheving
 8. Videreutvikle samarbeidet med kriminalomsorgen og NAV
 9. Opplæringstilbudet i Drammen nå:
  1. “Å BO”
  2. “Klart jeg kan”
  3. MIFF, musikk i fengsl og frihet
  4. «Musikk på data»
  5. Dokumentasjon på gjennomført opplæring.

Se også: www.bfk.no /utdanning/Opplæring innenfor kriminalomsorgen

AVDELINGEN INNE I DRAMMEN FENGSEL

Høy sikkerhet/54 innsatte. I Drammen er soningstiden i snitt 1 – 2 mnd. Enkelte kan likevel være hos oss i ca. 1 år. Grunnet kort soningstid her, legger vi vekt på kartlegging, rådgiving og dokumentasjon på formell og uformell kompetanse. Særlig viktig ser vi at rådgiverfunksjonen er for våre innsatte.

Det gis opplæring på grunnskole og videregående skoles nivå. Opplæringen er tilpasset den enkelte, og det dreier seg om alt fra enkeltfag til full fagopplæring. I tillegg har vi mange deltakere fra språklige minoriteter.

Begrenset skoletilbud i høst- og vinterferien. Skolen skal legge vekt på korte kurs, eks. Datakortet, Grunnleggende ferdigheter, “Å BO” og “Klart jeg kan”.

MIFF:
Skolen er med på prosjektet «Musikk i fengsel og frihet» på tredje året. Dette innebærer at innsatte spiller i band 2-3 timer hver fredag.

Les mer på hjemmesiden vår HER

 

OPPFØLGINGSKLASSEN

Oppfølgingsklassen i Buskerud har 6 skoleplasser tilgjengelige til enhver tid. Våre samarbeidspartnere er først og fremst Friomsorgen og Overgangsboligen i Drammen. Tilbudene er de samme som inne i fengselet med unntak av musikktilbudet v/MIFF.

Skolen er lokalisert i samme kvartal som Drammen fengsel.

Les mer på om Oppfølgingsklassen vår HER

PERSONALET

[table id=1 /]