Oppfølgingsklassen ved Steinkjer vgs har fått nye lokaler tilknyttet hovedskolen, og i forbindelse med dette ble det invitert til seminar og fest av gjengen fra «gamle Furuskogen» med Gudrun Røyneberg i spissen. FOKO- redaksjonen hadde på forhånd alliert seg med utsending fra Oppfølgingsklassen ved Færder vgs, Linn Mathisen, – og sammen med bilder vi har fått tilsendt fra Astrid Utgård fra Steinkjer vgs, kan vi presentere følgende fra åpning og fest:

Åpning av nye Steinkjer videregående skole avdeling Furuskogen og TAFU-seminar.

Torsdag 14.mars

Mottagelse i nye lokaler

Mottagelse i nye lokaler

Gudrun Røyneberg fra Furuskogen, Per Kristian Aunet fra Verdal Fengsel, Tore Råen fra Nord-Trøndelag friomsorgskontor og Asbjørn Dahlum fra Steinkjer videregående skole inviterte til åpning av nye Steinkjer vgs avdeling Furuskogen og TAFU-seminar.

Etter en god lunsj på hotellet ble vi kjørt til de nye lokalene til Steinkjer vgs. Bygget var lyst, flott og moderne. Og da vi gikk inn i avdeling Furuskogen var det gledelig at tross de moderne fasilitetene var noe av ”skogen” ivaretatt i form av bilder på veggene, og ved liggende foran inngangsdøra. En vedfyrt ovn var også installert midt i hjertet av avdelingen.

Kl.15 gikk vi til auditoriet på hovedskolen. Her var åtte av de ti oppfølgingsklassene i landet samlet. På programmet sto presentasjon og diskusjon. Asbjørn Dahlum åpnet sekvensen, etterfulgt av Gudrun som poengterte viktigheten av å samles, bli kjent og se hvordan de ulike stedene drives. Med oss hadde vi også representanter fra karrieresenteret, Fylkesmann og Fylkesopplæringssjefen fra Nord- Trøndelag. To representanter fra TAFU-prosjektet i Hordaland og Siren og Gøril fra Fylkesmannen i Hordaland ønsket også å vite mer om hvordan vi driver og hvorfor. Oppfølgingsklassene ble presentert en etter en, og det ble åpnet for spørsmål underveis. Det var interessant å se på likheter og ulikheter i de enkelte avdelingene.

Etter denne spennende sesjonen gikk vi tilbake til Furuskogen der flere gjester hadde ankommet, blant annet fire gutter som er elever ved Furuskogen. Det var servering av fingermat og Mozell. Gudrun holdt en inspirerende tale om flyttingen, endringen, og hvilke muligheter dette innebar.  Etterfulgt av gaveoverrekkelse.

Asbjørn ledet så en omvisning i Steinkjers nye lokaler.

Einar Olav Larsen spilte under middagen.

Einar Olav Larsen spilte under middagen.

Middagen ble holdt på ORIGO, galleriet i hovedskolen. Den ble innledet av musiker Einar Olav Larsen fra Verdal, som spilte flotte melodier på fele, knyttet opp til nære historier fra området. Fest- og åpningstalen ble holdt av fengselsleder ved Bastøy fengsel, Arne Kvernvik Nilsen.

En nydelige tre retters var laget og ble servert av ungdomsbedriften Mathjerte, som er Vg2- elever ved Steinkjer vgs kokk- og servitørfag. Maten var av høy kvalitet med fokus på lokale råvarer. Det ble holdt flere taler under middagen. Og Vigdis Fossheim fra Slusa, oppfølgingsklassen i Skien avsluttet det hele med takk for maten tale. For de som ønsket det ble det åpnet for prat og hygge foran den tente ovnen på Furuskogen utover kvelden.

Fredag 15. mars

Dagen ble holdt på Quality Grand Hotell.

F.v: Arne K Nilsen og Tore Råen

F.v: Arne K Nilsen og Tore Råen

Morgenstund til inspirasjon og ettertanke ”straffedømtes endringsarbeid gjennom ansvarslæring, deltagelse og engasjement” Fengselsleder på Bastøy fengsel Arne Kvernvik Nilsen innledet dag nummer to med dette tankevekkende innlegget. Han gikk tilbake i historien og reflekterte rundt hva man kan gjør når straffen har mistet sin kraft. Hva kan vi gjøre for å endre? Han dro frem viktigheten av menneske som ressurs og refererte til Martin Bubers ”I møte med duet blir jeg”. Kort fortalt; endring er det som kommer innenfra, og vi kan legge til rette for denne endringen. Men det er straffedømte selv som må oppdage noe i seg selv, – og for å gjøre dette må de få ta ansvaret for sitt liv. Han viste til driften på Bastøya der innsatte er aktive i sin egen hverdag. Han avsluttet med et sitat av Olav Duun ”Om noen spør meg om jeg synes livet er vanskelig eller enkelt. Vet du hva jeg svarer da? Ja, det er det”, og spørsmålet: Hva er mitt bidrag i møte med den enkelte?

Gøril Vikøren Nøklebly fra FMHO fortalte så om bakgrunnen for TAFU-prosjektet.

Tiltaket startet i Sverige, og er der kalt KRAMI. Det finnes mange erfaringer derfra og evalueringene er positive. Målet er å få straffedømte tilbakeført til samfunnet. De to prosjektene i Norge har hatt ulik utvikling, og evalueringer er i gang.

Aksel Onarheim og Gunvor Hareland fortalte om TAFU-prosjektet i Rogaland som de har vært den del av i perioden 2009 – 2013. Det var spennende å høre om deres arbeid, og erfaringene de har gjort seg. Se PP her: TAFU Rogaland

Gøril Vikøren Nøklebly fra FMHO om utfordringer og evaluering av TAFU. Presentasjon TAFU ved Onarheim, Hareland og Vikøren Nøkleby

AFI vant anbudet om evaluering. Det er ulike rammer for de to prosjektene. Rogaland startet med denne tanken før TAFU-prosjektet i 2004.

Tromsø ble det tildelt. Dette gir seg utslag i struktur og samarbeid.

Funnene i følge evalueringen er at det lykkes. Det kom også frem at grunnmuren er at alle medarbeidere ble utdannet i konsekvenspedagogikk. Det ble også tatt frem noen foreløpige funn fra sluttevalueringen. Noe av det som har kommet frem er at det gir en samfunns- og budsjettøkonomisk gevinst. Fordi TAFUs styrke ligger i medarbeidernes samlede kompetanse er det sårbart hvis noen blir borte. Overgang fra prosjekt til drift- Hva nå? Hvordan kan det fortsette i fremtiden?

 

Plenumsdiskusjon

Plenumsdiskusjon

Oppfølgingsklassene og TAFU. Hva kan være vårt bidrag? Innspill og kreative tanker om veien videre. Det ble en åpen diskusjon med Tore Råen som ordstyrer. Det var enighet i gruppa om at det ligger store muligheter her, og at dette er en form som kan passe oppfølgingsklassene, og at de kunne ha mye å bidra med inn i et slikt samarbeid. Samtidig kom det frem at det kan være en struktur som passer bedre noen steder enn andre. Flere var inne på at det ligger mange muligheter i denne typen samarbeid, TAFU eller ikke, og at det er viktig å ta initiativ til å samles. Det finnes mange gode ressurser, men de bør møtes mer. Man bør også se etter og ta vare på det som fungerer allerede.

Seminaret ble avsluttet av Tore og Asbjørn.