Radikalisering i fengsel

Radikalisering i fengsel

Radikalisering i fengsel er et aktuelt tema. Etter terroraksjonene i Paris og København har fokuset vært rettet mot betydningen av fengsel som arena for radikalisering, og særlig voldelig islam. Terroristene hadde sonet fengselsdommer tett opp til terroraksjonene og...