Radikalisering i fengsel er et aktuelt tema. Etter terroraksjonene i Paris og København har fokuset vært rettet mot betydningen av fengsel som arena for radikalisering, og særlig voldelig islam. Terroristene hadde sonet fengselsdommer tett opp til terroraksjonene og dannet nettverk under soningen.

Europeiske fengsler har blitt en massiv rugekasse for radikalisering, sa antiterror-sjefen i EU, Gilles de Kerchove, til nyhetsbyrået AFP etter terrorangrepene i januar.

Frankrike er det landet i Europa som har hatt størst problemer med radikalisering bak murene. Franske fengselsmyndigheter ønsker å møte dette problemet ved å isolere innsatte de mener er i risikogruppen. Kriminalomsorgen i Norge oppretter en mentorordning og etablerer team av livssynsmedarbeidere. De vil også heve kunnskapsnivået blant sine medarbeidere. Mentorordningen skal rette seg mot unge innsatte. Livssynsteamene vil ha medlemmer fra forskjellig trosretninger.

FOKO har invitert førsteamanuensis på KRUS, David Hansen, til årets seminar. Han har doktorgrad i Sør-Asiakunnskap og en bred og tverrfaglig forskningsbakgrunn, også innen voldelig islam. Han vil holde et innlegg om radikalisering i fengsel.