Det er veldig hyggelig at så mange vil være med på seminar, det er nettopp det vi ønsker.Vi har dessverre en begrensning på antall rom, og det hadde vært hyggelig om ikke dette stoppet antallet deltagere. I fjor var det flere som tilbød seg å dele rom for at flest mulig skulle få være med.  Derfor håper vi at noen også i år kan tenke seg å dele rom med en kollega. Selv har jeg ennå til gode å være på FOKO-seminar uten å dele rom med en kollega, det er faktisk veldig hyggelig og sosialt 🙂

Meld i fra til kasserer Per Sneeggen; per.sneeggen@stfk.no, eller til meg (Hilde L Larsen) på epost; hildela@vfk.no om du vil bidra til at flere får plass på seminaret.

Takk for hjelpen!