24.-26. oktober var nordiske kollegaer samlet i København for å dele erfaringer om opplæring innenfor kriminalomsorgen og samtidig få faglig påfyll med seg hjem i bagasjen. Den 16.nordiske konferansen hadde fått som tittel: Fengselet som læringsarena – utdannelse og veiledning av innsatte i Norden. Konferansen ble åpnet av Johan Reimann, direktør for Kriminalforsorgen, og hele hans åpningstale kan høres på konferansens blogg www.kortlink.dk/exgu . På denne bloggen ligger bilder og PowerPoints fra hele konferansen.

Torfinn Langelid var første taler ut og han loset forsamlingen trygt gjennom fengselsundervisningens    historie, og la blant annet vekt på det nordiske samarbeidet gjennom mange år. Den første nordiske konferansen, «FÄNGELSE – BÖRJAN ELLER SLUT?»  gikk av stabelen i Kungälv (Sverige) i 1977 og hadde 34 deltakere der alle de nordiske landene var representert. Historien bak dagens opplæring innenfor kriminalomsorgen samles mellom to permer av Torfinn, og vi gleder oss til å høre mer når boken er ferdig.

Programmet fortsatte videre med en statusrapport fra alle de nordiske landene om hvilke trender og utfordringer hvert land står overfor i øyeblikket.

Rie Thomsen fra Universitetet i Århus leder et forskningsprogram om livslang læring, og har karriereveiledning som sitt hovedfelt. Etter et innledende foredrag ledet hun seminardeltakere ut i en praktisk øvelse som åpnet for dialog og diskusjon i små grupper om hva som er viktig i forhold til å være profesjonell i rollen som veileder.
Dag to ble innledet med workshops (se konferansebloggen) og etterfulgt av «Walk-and-talk». Dette var en fin måte å diskutere utdelte spørsmål om kriminalomsorg og opplæring, samtidig som vi fikk se nærområdet og fikk bevegelse og frisk luft 🙂
Rita Buhl, lektor og karriereveileder ved Via University College snakket om god veiledningspraksis. Hun hadde fokus på å SE den man skal veilede, og hvordan veileder skal takle et «nei takk» fra den man skal veilede….vi vil jo så gjerne noen ganger. Buhl stilte også spørsmål om det en faglig og etisk grense for hvor utholdende veilederen skal være i forhold til å insistere på å motivere og veilede en som ikke er interessert.
IMG_2494[1]
Fylkesmannen i Hordaland hadde med sine tre medarbeidere på vårt fagfelt, og det var hyggelig og stifte bekjentskap med nytilsatte Cecilie Høisæter. Vi ønsker henne velkommen i «bransjen» og gleder oss til å bli bedre kjent med henne.

Konferansens siste foredrag var ble avsluttet med foredrag av Charlotte Mathiassen, lektor ved Århus Universitet. Hun tok opp tema knyttet fengselskontekstens påvirkning på den innsattes læring.

Konferansens dyktige konferansier, Morten Bruun Pedersen, oppsummerte tilslutt med følgende punkter:

  • Undersøk egen praksis
  • Ekspertarbeid ovenfor menneskearbeid
  • Tre områder som er viktige for god veiledning: 1. Opplevelse av meningsfullhet, 2. Opplevelsen av forståelse, 3. Opplevelsen av håndterbarhet

Takk for en god konferanse. Det er alltid godt å være norsk i Danmark!