Fylkesmannen i Hordaland inviterte 6. og 7. september til historiens 6. konferanse på Solstrand hotell i Os utenfor Bergen. Målgruppen for denne konferansen kommer fra ulike etater som har interesser i arbeidet med opplæring innen kriminalomsorgen. Vi kan nevne representanter fra fylkeskommunene (v/ utdanningskontorene), skolene som er ansvarlige for opplæringen i fengsel, Utdanningsdirektoratet, VOX, – og fylkesmannen i de fleste fylker. Fra kriminalomsorgen kom representanter fra departement, regionalt nivå, fengselsledere, ledere i arbeidsdriften, friomsorgsledere og repr fra KRUS. Det deltok også representanter fra NAV og universiteter/ høgskoler.

FOKO- redaksjonen observerte fornøyde konferansedeltagere etter disse to dagene, som bød på gode foredragsholdere innenfor flere temaer. Seniorrådgjevar Torfinn Langelid deltok på sin siste Solstrandkonferanse som arrangør, og dette ble behørig markert under middagen.

Fylkesmannen i Hordaland har lagt ut linker med PP- presentasjonen til flere av foredragsholderne på http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=3480048

Fornøyde arrangører etter konferansen. F.v.: Paal C Breivik, Gøril Nøklebye, Kjellbjørg Lunde og Torfinn Langelid.