Fylkesmannen i Hordaland inviterte til den årlige fagsamlingen «Inspirasjon og deling» ¨på Hotel Runway ved Gardermoen 6. – 7. februar, og vi har fått flere meldinger om at dette var et vellykket seminar. Utsendt medarbeider fra redaksjonen var denne gangen styremedlem Janne S Offerdal. Hun har tatt bilder og skrevet denne teksten:

Onsdag 6.februar

Fagkoordinatorene hadde stått tidlig opp onsdag morgen den 6. februar for å ønske 220 seminarsugne folk velkommen til fagsamling på Gardermoen Runway Hotel. Gøril Vikøren Nøklebye fra Fylkesmannen i Hordaland (FMH) ønsket velkommen til årets fagsamling, og hun poengterte at dette er en god anledning for FMH å treffe alle som jobber i fengslene rundt omkring i landet. Hun oppfordret alle til å dele utfordringer og gode historier fra hverdagen i fengslene.

Musikklærer Thorbjørn Rodahl fra Halden videregående skole startet opp med et kulturelt bidrag hvor han viste en musikkvideo fra Oslo fengsel. Videoen viste et samarbeidsprosjekt mellom en innsatt rap’er og en kvinnelig sanger utenfra murene.  Denne videoen hadde tidligere vært vist for kulturkomiteen i Stortinget og leder for Rikskonsertene.

Anne Hjermann, dagsfersk, nyutnevnt utdanningsdirektør hos FMHO ga oss det store bildet fra historien bak kunnskapsreformen Kunnskapsløftet (K06), med fokus på vurdering. Hun la frem hvilken effekt reformen har hatt i følge forskningen, og hva vi bør fokusere på

Ny utdanningsdirektør FMHO, Anne Hjemann

Ny utdanningsdirektør FMHO, Anne Hjemann

videre. Kort sagt viser forskningen at de største forandringene har vært på vurdering. Små endringer peker i retning av økende sosial ulikhet, mens det sosioøkonomiske har litt økt betydning, muligens fordi karakterskalaen blir brukt i mye større grad enn tidligere. Bruken av spesialundervisning har økt og mange får ikke karakterer på videregående. Forskningen viser også få endringer for elever med innvandrerbakgrunn, og selv om dette ikke kunne bevises skyldes Kunnskapsløftet, mente Anne Hjermann at dette var det viktig å jobbe med videre.

PP til Anne Hjermann finnes på Itslearning.

Korte historier var en smakebit på hva vi kunne velge mellom på de parallelle sesjonene «Lange historier». Se programmet for en oversikt over de mange, spennende temaene for årets samling:

Etter en beinstrekk møttes vi til samling i de ulike faggruppene, før vi møttes til en hyggelig middag på kvelden.

Torsdag 7. februar

Dagen startet i faggruppene frem til lunsj. Her hadde fagkoordinatorene gjort et glimrende forarbeid slik at vi kunne diskutere ulike utfordringer i arbeidshverdagen vår.

Etter lunsj fikk vi et kulturelt musikkinnslag av bandet «Prison Maniacs» fra Skien fengsel. Dette bandet består av innsatte og ansatte, og de kunne by på skikkelig, fengende blues. De takket for det gode samarbeidet med skolen og Musikk i fengsel og frihet (MIFF). Her svingte det skikkelig av både trommer, sang og gitar. Leif (Lyngstad) og  (?)Haugen ble trukket frem som to betydningsfulle ansatte i arbeidet med bandet. Et av bandmedlemmene kom med et sterkt vitnesbyrd om hvor mye løsningsorienterte ansatte i skole og kriminalomsorgen betyr for motivasjonen til å komme seg gjennom en vanskelig hverdag i et fengsel.

Tidl utdanningsdirektør FMHO, Kjellbjørg Lunde

Tidl utdanningsdirektør FMHO, Kjellbjørg Lunde

Konferansen ble avsluttet av tidligere utdanningsdirektør ved FMHO, Kjellbjørg Lunde. Hun hadde en førti minutters ærlig, humoristisk og fargerikt foredrag om Vegen videre for opplæring innanfor kriminalomsorga – med mine ord. Frittalende og med tørrvittige kommentarer presiserte hun blant annet at selv om politikere hele tiden poengterte at tilbakeføringsgarantien ikke var juridisk bindende, var den allikevel dekket av andre, juridisk bindende dokumenter. Hun pekte på at det er viktig å få avkriminalisert brukerne av narkotika og heller tilby annen behandling fremfor fengsel. Alle fikk en oppfordring om å motvirke det som ikke tjener de innsatte og tilsatte. Vi må hjelpe hverandre for å få frem de gode historiene i medier og til politikerne. Det er viktig at de som skal legge rammene er informert! Det er langt igjen til å nå målene om å få en rød tråd gjennom straffegjennomføringen, og hun undret seg over straff som metode. Hun mente også at det var for mye tradisjonell tenkning og at de «ikkje heilt A4 gutane», med ulik bakgrunn og store hull i forhold til utdanning, har et stort læringspotensiale, bare man tilpasser opplæringen. Stikkordene var: «Inkludering, inkludering, inkludering». Kjellbjørg fremhevet viktigheten av de kreative fagene, og bruken av dem inn i de tradisjonelle fagene. Her mente hun at opplæring innenfor kriminalomsorgen var ganske gode. Avslutningsvis tok hun frem viktigheten av å kunne si fra om noen planla noe «riv, ruskende gale», og ved å jobbe tett på og samarbeide, ville det være lettere å kritisere og motta kritikk. I slutten av mai kommer revidert nasjonalbudsjett, og derfor tipset Kjellbjørg oss om å lese Bård Vegar Solhjells bok «Solidaritet på ny», særlig siste del om prosessen innad i regjeringen. Dette er viktig for at vi skal kunne vite hvilke prosesser vi kan ta i bruk for å påvirke utfallet av fordelingen av midler til prosjekter. Det var en kampsterk Kjellbjørg som takket av som utdanningsdirektør.

Power Pointer som ble brukt under fagsamlingen blir lagt ut på FMHO sine nettsider.

Undertegnede gleder seg allerede til neste års samling.

Janne S Offerdal
Styremedlem FOKO
Rådgiver/språklærer ved Halden vgs, avd Halden fengsel

Det rykket i bluesfoten da Prison Maniacs spilte

Det rykket i bluesfoten til seminardeltagerne da Prison Maniacs spilte