Nok en gang har FMHO og fagkoordinatorene samlet lærere og rådgivere til fagsamling på Gardermoen. Det er viktig for mange å få lov til å sette fokus på de pedagogiske utfordringene de står ovenfor i sitt fag når de underviser i fengsel. Å være faglærer i fengsel kan være en ensom jobb fordi du kanskje er den eneste engelsklæreren eller naturfaglæreren i «mils omkrets». Små skoleavdelinger trenger input fra større fagmiljøer, og det er derfor viktig å holde kontakt med fagnettverkene ved moderskolene parallelt med at vi holder kontakt med hverandre på tvers av fengselsmurer og gjerder.

I FOKOs spede barndom hadde vi faggrupper på FOKO seminaret der vi diskuterte pedagogiske og faglige utfordringer ved å undervise i fengsel. Etter hvert som FOKO vokste seg større, og stadig flere fra kriminalomsorgen og andre yrkesgrupper i fengsel som er opptatt av opplæring deltok, fant vi ut at disse mer fagdidaktiske (og skolske) temaene som trengte mer spesifikk fokus. FMHO tok opp tråden og har gitt oss den årlige fagsamlingen på Gardermoen. Temaer som komprimerte opplæringsløp, elevens rettigheter, vurdering for læring, gode undervisningsopplegg, læreplanarbeid mm er viktig å snakke sammen om og sørge for at vi gjør på en grundig og korrekt måte. Fagsamlingen har blitt en fin arena for utveksling av erfaringer omkring dette.

Vi velger denne gangen å henvise til FMHOs hjemmeside for oppsummeringer og annen informasjon fra samlingen: Fagsamling 2015