Kjære FOKO-folk og alle andre interesserte. Vel møtt til det 21. FOKO-seminaret, 2.-4-november møtes vi på Sundvolden hotell.

Høsten har allerede tatt tak enkelte steder i landet, og vi håper de fleste setter pris på at hverdagen tross alt er på plass igjen. Skoleavdelingene i hele fengslesNorge er godt i gang med høstsemesteret, arbeidsdriften jobber med å implementere arbeidsdriftstrategien i sitt daglige arbeid. Vi tror derfor det vil bli godt å treffes for faglig påfyll og erfaringsdeling når vinteren nærmer seg i november.

I fjor hadde vi fokus på radikalisering i fengslene og på de innsattes psykiske helse. Temaene er fortsatt aktuelle og vi tar de med oss inn i årets seminar også. I tillegg vil vi se på endringene i kriminalitetsbildet og utviklingen i forhold til hvem vi møter i fengsel.

Å være alvorlig er ikke det samme som å være seriøs. Ingen utfører jobben sin bedre ved å være alvorstung, og man blir ikke mer kreativ ved å være alvorlig. Forskning viser at hjernen fungerer best når vi er glade. I spente situasjoner er behovet for humor er aller størst, fordi latter kan lette trykket og bryte opp en dyster stemning. I alt alvoret trenger vi humoren.

Vi i FOKO-styret håper årets seminar bidrar til et nyansert fokus på disse temaene og andre saker medlemmene har meldt inn som aktuelle.

Her er årets program: foko-program-2016-280916

Påmeldingslink finner  du ute til høyre på siden.

Vi sees!