Etter årsmøte i FOKO 20 oktober på Sundvolden, ble det klart at Geir Dahl blir nytt styremedlem i FOKO. Vår alles kjære Vigdis Fosheim tok ikke gjenvalg etter flere år i styret, derav 4 år som leder.

Vi har bedt Geir fortelle litt om seg selv, og han presenteres med følgende tekst:

«Jeg er 40 år, gift og far til 3 døtre. Bor på Tyristrand i Ringerike, 1 km fra jobben min ved Hønefoss vgs avd. Ringerike fengsel. Er født og oppvokst på Stokmarknes i Vesterålen. Etter 2 år på yrkesskole flyttet jeg sørover til Helgelandsmoen, og startet på en 3-årig utdannelse i Forsvaret som våpentekniker og befal. Jobbet deretter som offiser i Hæren i 3 år. Sluttet i Forsvaret i 1995, og startet å jobbe i det private næringslivet på Ringerike der jeg fikk mitt fagbrev som industrimekaniker.

Startet som lærer i mekaniske fag ved Hønefoss vgs. i 1999. Etter noen år som lærer ble det en glidende overgang til å jobbe med voksenopplæring på samme skole, og tok over som leder av OPUS Ringerike i 2005. I 2008 fikk jeg jobben som leder av fengselsundervisningen i Ringerike fengsel. I store deler av perioden jeg har jobbet på Hønefoss vgs. har jeg tatt utdanning på deltid. Først 2 år med praktisk pedagogisk utdanning, så 3 år spesialpedagogutdanning, og derretter 1 år med etter- og videreutdanning for skoleledere. Nå holder jeg på med en masterutdanning i skoleledelse ved NTNU.

Trives godt med alle utfordringene fengselsundervisningen har å by på, og har tenkt å bli værende der i mange år framover.

På fritiden er jeg mye i «transportbransjen» for mine døtre til div. fritidsaktiviteter. Min hobby er maratonløping og ultraløping. Der får jeg tid til å kople ut alt annet, samt sortere mine tanker og ide’er….»

Vi ønsker Geir hjertelig velkommen inn i FOKO- styret, og ser frem til å samarbeide med denne aktive og hyggelige karen.

VIGDIS GA SEG I FOKO- STYRET:

Vigdis Fosheim, avtroppende styremedlem i FOKO

Så hadde altså Vigdis Fosheim bestemt seg for å ikke ta gjenvalg denne gangen. FOKO- styret var kjent med dette i god tid på forhånd, og Vigdis ble hedret under festmiddagen med tale av leder Hilde Larsen, samt overrekkelse av gave.

Vi som har jobbet tett med Vigdis i FOKO- styret vil savne henne dypt i møter og samlinger fremover. Fremfor alt vil vi takke Vigdis for alt godt arbeid hun har lagt ned for FOKO, – og ikke minst for at hun er en så varm og flott person å jobbe med.

Vi er også glad for at Vigdis sa ja til å bli valgt som leder for valgkomitèen for FOKO.

Lykke til videre til Vigdis, – og vi vil jo se henne på FOKO- seminarene fremover…