At våre to FOKO- medlemmer Per Sneeggen og Astrid Utgård ble valgt inn i EPEA- styret fra 1. juli, markerer også slutten på en epoke for to ”gamle travere” både i EPEA- og FOKO- sammenheng.

Gisle Grahl- Jacobsen og Asbjørn Støverud gikk altså ut av styret i EPEA fra 1. juli, og har begge også gitt seg med fengselsundervisning til fordel for stillinger i andre skoletiltak. De har begge jobbet i mange år med opplæring i kriminalomsorgen, og har sittet flere år i styret både i FOKO og i EPEA.

Vi har bedt begge skrive noen ord om hva de har drevet med i henholdsvis FOKO- og EPEA- styrene, samt litt om tida de har hatt i fengselsundervisningen. Dette kan leses på linkene nedenfor bildene.

Vi ønsker både Gisle og Asbjørn lykke til videre, og takker begge dypt for mange gode minner fra styremøter, seminarer og jobbhverdag i fengselsundervisningen. Vi er mange som vil savne dere, og vi håper på jevnlige gjensyn!

Gisle Grahl-Jacobsen Asbjørn Støverud