Nominasjonsfristen til det nært forestående EPEA- valget gikk ut 1. juni, og da er det klart at våre to FOKO- medlemmer Astrid Utgård og Per Sneeggen har latt seg nominere til rollene som henholdsvis sekretær og kasserer i EPEA- styret.

Et aldri så lite poeng er det jo at det også er to nordmenn som går av i begge disse funksjonene, nemlig Gisle Grahl- Jacobsen (kasserer) og Asbjørn Støverud (sekretær). Vi vil senere i sommer gjøre et oppslag av deres avgang på vår nettside. Følg med…

Det er viktig at FOKO som den desidert største underavdelingen i EPEA er representerte i styret, og vi er derfor svært glade for at to av våre driftige medlemmer nå er nominert til disse vervene. Her er en presentasjon av de norske kandidatene:

Astrid Utgård – nominert som sekretær

Astrid Utgård er 43 år, og jobber ved Steinkjer videregående skole avdeling Furuskogen. Hun er utdannet faglærer i forming ved Statens Lærerhøyskole i Forming (Oslo), og har jobbet i videregående skole siden 1994 både som lærer og rådgiver. Hun har bl a jobbet ved den skandinaviske skolen i Brussel, men flyttet tilbake til sine røtter i Trøndelag i 2006, der hun året etter begynte å jobbe hos ”Gudrun Røyneberg & Co” på Furuskogen.

Her forteller hun selv at hun jobber som rådgiver og ”potet”, og hun liker godt å arbeide tett med elevene i oppfølgingsklassen. Hun har nylig avsluttet studiet i karriereveiledning ved Høyskolen i Akershus.

På fritiden driver Astrid og mannen et gårdsbruk, i tillegg til en liten gymbedrift; ”Bondens gym”.  Ut fra bl a dette tolker FOKO- redaksjonen Astrid som ei sporty og aktiv dame, som helt sikkert har mye engasjement å gi inn i EPEA- styret.

Per Steinar Sneeggen – nominert som kasserer

Per Sneeggen er 59 år, og jobber som inspektør ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Han er i tillegg nåværende kasserer i FOKO- styret.

Per er utdannet cand.real.  med hovedfag i fysikk. Andre fag i fagkretsen er matematikk, kjemi, informasjonsteknologi og økonomi.

Han har arbeidet med opplæring innen kriminalomsorgen siden 1980 (!!), og har i dag ansvaret for opplæringen av innsatte i Trondheim fengsel avd. Nermarka og avd. Leira, samt Oppfølgingsbasen.

Per har deltatt i flere nasjonale og internasjonale prosjekter som f.eks. Realkompetansevurderingsprosjektet, og i disse dager prosjektet «Bridge».

 

Følg opp med stemmegivning før 20. juni!
Alle EPEA- medlemmer har muligheter til å stemme ved valg, og medlemmene vil få informasjon om dette i løpet av de nærmeste dagene. Som FOKO- medlem er du automatisk medlem i EPEA. Stemmefristen er satt til 20. juni, og dette skjer gjennom spesielle rutiner pr brevpost. Anvisninger vedr dette er nøye beskrevet i den informasjonen som kommer fra EPEA.

Det er SVÆRT viktig at så mange medlemmer som mulig benytter seg av stemmeretten, og da håper vi jo at FOKO- medlemmer vet å støtte opp om de norske kandidatene. Her må vi mobilisere! Sett av litt tid til dette når stemmeseddelene kommer.

Da håper vi på et godt EPEA- valg, og at Astrid og Per blir å se i EPEA- styret fremover.