En del av FOKO- stipendet for 2012 gikk til koordinator Linn Mathisen i Oppfølgingsklassen ved Færder vgs. Linn var faktisk eneste søker i 2012, og ble innvilget omsøkt sum på 12 900 kr. Hun jobber med et samarbeidsprosjekt mellom Oppfølgingsklassen og Fremtiden i våre hender, der noe av arbeidet handler om erfaringsutveksling mellom deltagerne i Oppfølgingsklassen og innsatte ved et fengsel i Malawi. Prosjektet tas i år videre inn mot de samarbeidende fengslene til fengselsundervisningen ved Færder vgs; Sem fengsel og Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling

Et av kriteriene for å motta FOKO- stipend er at man lager en rapport om tiltaket, som kan brukes til et oppslag på nettsiden vår. Vi vil også få muligheten til å høre mer om dette prosjektet til høsten, da Linn holder en av de parallelle sesjonene ved FOKO- seminaret på Sundvolden. Her er tekst og bilder vi har fått av Linn Mathisen:

Innsatte i gang med planteprosjekt

Innsatte i gang med planteprosjekt

«Fra lange til grønne fingre»
Et kjøkkenhageprosjekt på tvers av landegrenser

Oppfølgingsklassen ved Færder vgs, også kalt Utsikten, har siden siden 2008 hatt kontakt med Chichiri prison, et fengsel sør i Malawi. Kontakten har vært opprettholdt gjennom Janet Kasambala. Hun er styreleder i Future in our hands (FOIH), Malawi som jobber aktivt med bistand til undervisningen i fengselet og dyrking av mat til innsatte. Janet har ved to anledninger vært i Norge og holdt foredrag om arbeidet de gjør i fengselet både på Sem fengsel, Berg fengsel og Utsikten. I 2012 meldte Utsikten seg på et kjøkkenhageprosjekt kalt ”1000 økologiske hager”, og opprettet en kjøkkenhage på huset. I den forbindelse ble det også opprettet kontakt med Future in our hands søsterlag, Framtiden i våre hender, Tønsberg. De har holdt kurs i økologisk dyrking og foredrag på avdelingen. I februar i år dro Linn Mathisen, koordinator for Utsikten og Kristin Ringstad, styreleder for Framtiden i våre hender, Tønsberg på en tre ukers prosjektreise til Malawi, og Chichiri prison. Reisen ble støttet økonomisk i form av FOKO- stipendet.

Chichiri prison

Chichiri prison er et høysikkerhetsfengsel . Det ligger i Blantyre, sør i Malawi. Det er et statlig fengsel med en kvinnelig fengselsleder. Fengselet er bygget for 800, men det er ved vårt besøk 1739 mannlige, og 42 kvinnelige innsatte. Tre av disse har sitt barn med seg. De har domslengder fra 6 – 14.

Det er adskilte avdelinger for kvinner og menn. På skoleavdelingen for menn jobber det 33 lærere, alle innsatte. På avdelingen for kvinner jobber 2 lærere som også er innsatte. I tillegg kommer det noen ganger i uka frivillige fra utsiden som underviser.

Det er for tiden 250 elever som er tilknyttet skole. Undervisning er fra grunnskole til videregående opplæring. Det blir gjennomført eksamen på alle nivåer. Dette dekkes av fengselet. Det er mellom 50 og 60 elever som er tilknyttet mekanisk verksted og 26 i tømrerfag. De testes på utsiden og kan oppnå fagbrev på denne måten. Det er 10 elever tilknyttet keramikklassen.

Skoleavdelingen i Chichiri

Skoleavdelingen i Chichiri

Skoleavdelingen for menn: Rektor har vært innsatt siden 2011, og fungerer også som en rådgiver. De har lærermøter mandager og fredager fra kl.7-8 sammen med koordinator. De har undervisning fra kl.8-15 med pauser.  Kun to av de 33 lærerne er utdannet til dette. De følger nasjonale lærerplaner.

De har ikke lærebøker, men skriver på tavla og elevene kopierer. De prøver å få kontakt med nærliggende skoler for oppdateringer og skolebøker. Alt læremateriell kommer fra NGOs. Rektor, som var lærer på utsiden følger opp lærerne uten erfaring. Det finnes kun ett klasserom. Det holdes av til siste år på vgs. Innsatte bruker ellers alle ledige plasser til undervisning.

Skoleavdelingen for kvinner: Det er 42 kvinnelige innsatte. 20 av disse er tilknyttet skolen. Det er to innsatte som fungerer som lærere. De underviser fra grunnskole til videregående nivå. De har selv ikke fullført videregående. Skolen begynner kl.9 og varer til kl.15 med avbrytelse av lunsjen, og innlagte pauser. Noe er strukturert tavleundervisningen. Men det jobbes også mye i små grupper. Det er ett rom hvor alt foregår. Fag, håndarbeid, spising, og andre praktiske aktiviteter som skal
gjennomføres. FOIH har undervisning med de innsatte 1 til 2 ganger i uka, og veileder også lærerne i sitt arbeid.

FOKO- stipend 2013
Vi minner også om at søknadsfrist for FOKO- stipend i 2013 er 15. juni, og det kommer et eget oppslag om dette på nettsiden i neste uke.

Dugnadsgjengen etter arbeidsinnsats

Dugnadsgjengen etter arbeidsinnsats

Regionsdirektør mr. Little Mtengango

Regionsdirektør mr. Little Mtengango