Finansminister Sigbjørn Johnsen har åpnet «skrinet med det rare i» for 2013, og vi ser at regjeringen foreslår en tildeling på 238.984 mill kr til opplæring i kriminalomsorgen. Dette er en økning på 8,645 mill kr sammenlignet med i fjor, og altså en økning på ca 3,7 %. Slik er dette forslaget (som i fjor) et relativt «flatt» budsjettforslag, – og i realiteten ingen økning. Likevel er det nevnt eksplisitt at regjeringen foreslår en økning med 6,4 mill kr, med en tenkt bevilgning knyttet til etablering av ungdomsenheter for barn og unge i Bergen og Oslo og til økt soningskapasitet ved Hustad fengsel. Dette som en videreføring etter tildelingen ved revideringen av Statsbudsjettet i vår.

Seniorrådgjevar i FMHO, Gøril V Nøkleby

Vi henvendte oss til Fylkesmannen i Hordaland sitt kontor, med spørsmål om hvordan man her forholder seg til regjeringens forslag. – FMHO er fornøyde med årets budsjett, sier seniorrådgjevar Gøril V Nøkleby. – Selv om det ikke er en reell økning etter lønns-og prisvekst, så er summene på verdensbasis enestående for opplæring innen kriminalomsorgen. Det er opptil hvert enkelt ledd, fra KD og FMHO, til skoleeier, skoleleder, avdelingsleder og faglærer, sammen med kriminalomsorgen, å utnytte ressursene kreativ slik at alle som har rett på og ønsker opplæring skal få etter ønske og behov, forteller hun videre.

Foko.no var spent på om man i Statsbudsjettet ville se signaler på hvordan regjeringen vil følge opp TAFU- arbeidet som i prosjektsform vil gå ut t.o.m. 2013. Nøkleby registrerer at TAFU ikke er nevnt i det nye forslaget. – Det er  verdt å merke seg at TAFU skal videreføres ut 2013, uten at det ligger føringer hvor stor del av overføringen til opplæringen i kriminalomsorgen som øremerkes opplæringsdelen av TAFU, sier Nøkleby. ( Red anmerkn: I 2012 var 1 mill øremerket TAFU).

Som tidligere omtalt på Foko.no, så er ikke forslaget om videreføring av TAFU- arbeidet knyttet til Oppfølgingsklassene gått upåaktet hen i sentrale institusjoner. TAFU- prosjektene går helt ut 2013, og vi håper at vi høsten 2013 kan melde om helt konkrete føringer i dette arbeidet i Statsbudsjettet for 2014.