Sigbjørn Johnsen gjennomførte torsdag  sin årlige gåtur med bredbremmet hatt fra regjeringskvartalet til Stortinget, og la frem forslaget til Statsbudsjettet for 2012. Det foreslås budsjettildeling til opplæring i kriminalomsorgen på 225,339 mill kr, og dette er en økning på 6, 563 mill (ca 3 %) sammenlignet med inneværende år. Med forventet lønns- og prisvekst betyr dette ingen reell økning i budsjettet for neste år.

Selv om det fornuftig nok var varslet et stramt budsjett på forhånd, er dette skuffende tall for oss som driver med opplæring i norske fengsler, og mange av oss er utålmodige etter å gå videre i områder vi bør jobbe med ut fra Stortingsmeldingen i 2005.

Leder i FOKO, Hilde Larsen

Leder i FOKO, Hilde Larsen, forholder seg til budsjettforslaget med fatning men uttrykker bekymring for utviklingen. «Etter at Stortingsmeldingen «Enda en vår» kom i 2005, er det drevet mye godt utviklingsarbeid i opplæring innen kriminalomsorgen. Dette fordi stortingspolitkerne fulgte opp Stortingsmeldingen med nødvendige økninger i budsjettildelingene, og videre fordi Fylkesmannen i Hordaland har lagt til rette for gode pilotprosjekter og utviklingsarbeid generelt. Men det er grunn til bekymring om denne utviklingen fortsetter, da det gjenstår mye ressurskrevende arbeid på områder som vi er forpliktet til å jobbe etter ut fra «Enda en vår». Vi vil være i kontakt med sentrale etater både nå og ved senere anledninger, for å fremme våre syn i forbindelse med vedtak av Statsbudsjettet», sier Larsen.

Foko.no ønsker innspill fra leserne, og vi vil følge denne saken videre. Bruk kommentarfeltet!