Årets program på FOKO- seminaret er grundig forberedt, og vi ser frem til flere høydepunkter blant foredragene. I tillegg til rene foredrag har vi som vanlig de faste punktene på programmet, med «paralelle sesjoner», hilsninger, «vorspiel i grupper», festmiddag, osv. Vi gleder oss!

Her er noen ord om noen av foredragsholderne som er med oss på Sundvolden:

Nils Nordberg, «Forbrytelse lønner seg aldri»

Nordberg er cand. mag. i språk og litteratur, og folkeminnevitenskap. Han var tilknyttet  NRK fra 60/70- tallet og helt frem til 2009 da han gikk med pensjon, og jobbet her først og fremst som dramaturg, produsent og regissør i Radioteatret. Han har satt opp 130 hørespillproduksjoner og de fleste av dem innen krim og science fiction.

Nordberg har også virket som dramatiker, faglitterær forfatter, anmelder og
konsulent for forlag og film.

Nils Nordberg er ofte omtalt som Norges fremste spesialist på kriminallitteratur, og han har en spesiell forkjærlighet for novellene om Sherlock Holmes. Noen husker ham sikkert også som vinner i ”Kvitt eller dobbelt” i dette temaet. Som instruktør og dramaturg i Radioteatret har Nordberg stått bak produksjoner som «Sort messe», «Jernvognen», og serier om detektiver som Sherlock Holmes, Philip Marlowe, Varg Veum, Julia Tinnberg og Knut Gribb.

Vi ønsker velkommen til Nils Nordberg som første foredragsholder onsdag ettermiddag.

Astrid Skatvedt, ”Betydningsfulle bagateller”

Astrid Skatvedt har dr grad i sosiologi, og har i sin avhandling skrevet om ”alminnelighetens potensial” i terapeutisk sammenheng. De fleste av seminardeltagerne jobber med en belastet målgruppe, – og vi har ofte mye fokus på de gode samtalene, samtaleteknikk, og hvor viktig det er at man legger opp samtaler slik og slik.

Skatvedt har sett på betydningen av det uformelle samværet uten om ”behandlingssituasjonen” mellom ansatt og klient. Hun mener at samspillet utenfor den profesjonelle terapi- eller samtalesituasjonen bør tillegges stor vekt i arbeidet med belastede målgrupper som vi jobber med. Dette kan være den uformelle praten i en liten røykepause, under en biltur, og all ”smalltalks” der ansatt og klient befinner seg på et mer likeverdig nivå i
relasjonen dem i mellom. Slik små drypp av hverdagslig samvær oppfattes som en  mer autentisk situasjon, der både ansatt og klient går ut av sine formelt tilskrevne roller, mener Skatvedt, og hun starter som første foreleser på dag 2 under seminaret på Sundvolden.

Gøril Vikøren Nøkleby/ Aksel Onarheim, «TAFU – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning»

Vi er mange som er nysgjerrige på hvordan det går med de to prosjektgruppene som har jobbet under navnet TAFU (Tilbakeføring gjennom Arbeid, Fritid og Utdanning). Vi har foreløpig to prosjektgrupper i dette pilotprosjektet, henholdsvis i Tromsø og i Stavanger.

Gøril Vikøren Nøkleby er den sist ansatte seniorrådgiver ved Fylkesmannens i Hordalands kontor, avd Opplæring i kriminalomsorgen. Et av hennes arbeidsområder den første tiden har vært å representere FMHO i prosjektet TAFU, og er sekretær i den sentrale styringsgruppen.

Aksel Onarheim er prosjektkoordinator for TAFU Rogaland (Stavanger). Han er i tillegg tilknyttet attføringsbedriften All Service, som også er aktiv i dette prosjektet. Vi vil høre litt om hvordan TAFU- arbeidet legges opp mot bl a denne attføringsbedriften.

Gøril og Aksel slipper til rett før lunsj torsdag, og vi er spente på å høre hvordan dette arbeidet går.

Sven Svebak, «Humor og arbeidsglede i fengsel; Betydning for stress og helse?»

Sven Svebak jobber til daglig som professor i medisin ved det medisinske fakultetet på NTNU. Han er i tillegg professor i psykologi, og med  denne fagkombinasjonen vært tilknyttet høgskoler og universiteter både nasjonalt og internasjonalt som gjesteprofessor. Han har vært president i ”The Reversal Theory Society”, som er en internasjonal organisasjon for motivasjonsforskere, samt president for ”The
International Society for Humor Studies”. Hans forskning har i hovedsak handlet om mestring av belastningslidelser, – og ikke minst om sammenhenger mellom sans for humor, stress og helse.

I 2000 ga Svebak ut boka ”Forlenger en god latter livet?” I tillegg har han publisert ca 200 vitenskapelige rapporter. Svebak mener det er en tydelig sammenheng mellom humor og sykdom, og har f eks jobbet vitenskapelig med temaet for å påvise at personer med sans for humor kan redusere dødelighet (”HUNT1- studiene”). Han er også opptatt av at den enkeltes sans for humor i flere tilfeller kan være avgjørende for sykefraværet på arbeidsplassen.

Godi Keller, «Skråblikk på fengselsundervisningen»

Godi Keller er bl a kjent som morgenkåsør i NRK P2 med ”Skråblikk på norsk skole”. Han er steinerpedagog, og har i flere år jobbet ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Keller fikk mye oppmerksomhet rundt sin bok ”Med hjertet i skolen”, og han har holdt mange fordrag med  utgangspunkt i denne boken. Han sier boken skildrer oppdragelse og skole ut fra et steinerpedagogisk perspektiv.

Nå er Keller nyansatt som ”Pøbelpedagog” i Pøbelprosjektet med Eidsvåg & Co. Vi har utfordret Godi Keller til å ta et ”skråblikk på opplæring i kriminalomsorgen” under sitt foredrag på Sundvolden, og vi gleder oss til å høre han i det siste innsaleget ved dette seminaret på fredag.  Les mer om Godi Keller på www.godikeller.com