Det nærmer seg FOKO- seminar på Sundvolden, og vi har rekordstor påmelding med over 240 deltagere! Programmet er nå helt «klappet og klart», og vi mener å ha et variert og spennende program disse dagene. Her er noen ord om foredragene vi skal ha i plenum. Oppdatert program finner du her: Program FOKO- seminaret 2013

Knut Storberget:

Knut Storberget er for de fleste kjent som norsk politiker (Ap) og justisminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra oktober 2005 til november 2011. Storberget har bakgrunn som strafferettsadvokat, og har praktisert som strafferettsadvokat fra 1992-2002

Knut Storberget

Knut Storberget

Knut Storberget har som justisminister bl. a engasjert seg sterkt i bekjempelsen av familievold, og retter i boken «Bjørnen sover» søkelyset på hele familievoldsproblematikken – kvinner som blir mishandlet av sine kjærester og ektemenn, menn som mishandler, og ikke minst hva familievold gjør med barna.

For et år siden kom boken «Det er dine øyne jeg ser» ut. Boken har bakgrunn i utallige møter Storberget har hatt med mennesker som har vært berørt av kriminalitet – ofre, pårørende og gjerningspersoner.  Storberget tar til orde for reformer innen strafferettspleien. Med utgangspunkt i begrepet «forsoning» viser han hvordan nye tilnærminger kan gi alle de berørte et bedre liv og – ikke minst – begrense rekrutteringen til tyngre kriminalitet.

Torgeir Stensrud:

Torgeir Stensrud er en tidligere norsk næringslivsleder og offiser. I 2005 endret livet seg for Stensrud da den såkalte Finance Credit-saken kom for dagen, Stensrud ble dømt til syv års fengsel og til å betale 1,2 milliard kroner i erstatning til bankene sammen med Trond Kristoffersen.

Torgeir Stensrud

Torgeir Stensrud

I fengselet fikk han tid til å tenke, og han la om livet totalt. Med jevn trening gikk han ned 100 kilo, og sommeren 2012 ble hans prosjekt i fengselet en realitet. I samarbeid med WayBack, Hassel fengsel og næringslivet startet 9 tidligere innsatte på en sykkeltur de neppe glemmer; fra Skotselv i Buskerud til Paris i Frankrike. Vi kunne følge syklistene på tv2 i dokumentaren «Veien tilbake: Oslo/Paris».Stensruds tittel på foredraget han skal holde for oss er «Mestring sitter mellom øra», og han vil bruke sine erfaringer fra soningen til å utdype dette.

 

Thore Langfeldt:

Thore Langfeldt

Thore Langfeldt

Vi har flere ganger hatt Langfeldt på «ønskelisten» vår i FOKO, og i år har det lykkes å få det ønsket oppfylt. Thore Langfeldt er psykolog, spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk sexologi, og han har skrevet en rekke publikasjoner og bøker. Internasjonalt er han en kjent psykolog, blant annet for sitt arbeid med barns seksuelle utvikling, og han underviser ved flere universiteter i inn og utland. Langfeldt har utviklet en terapeutisk tilnærmelse for behandling av personer som har begått seksuelle overgrep og leder et overgrepsprosjekt ved IKST.

De siste årene har det vært en økning i anmeldte seksualforbrytelser i Norge (http://www.vl.no/samfunn/eksplosjon-i-anmeldte-seksualforbrytelser/), og vi møter derfor oftere overgriperen i fengselet. For å møte overgriperen i fengselet på en riktig måte er det viktig å vite hvem han er, og DET skal Thore Langfeldt si noe om.


Terje Manger:

Vår gode FOKO-venn Terje Manger fra Universitetet i Bergen kommer for å fortelle oss om resultatene fra den store kartleggingen av innsatte i 2012. Professor Terje Manger tilhører forskningsgruppen ved det psykologiske fakultet ved UIB som i en årrekke har forsket på ulike forhold knyttet til fengselsundervisning.

Terje Manger

Terje Manger

Nordisk nettverk for fengselsundervisning  har hele tiden vært opptatt av å videreutvikle samarbeidet om fengselsundervisningen på et kunnskaps- og forskningsbasert grunnlag, og samarbeider derfor med forskere i alle de nordiske land. I 2008 ble det publisert en felles nordisk rapport; «Kartlegging av utdanningsbakgrunn, utdanningsrett og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler». I 2012 var det en ny rapport klar som denne gangen bygget på en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn- og motivasjon til ulike nasjonaliteter i nordiske fengsel.

FOKO ser det som viktig å støtte opp om forskning, og vi ønsker å bidra til at våre medlemmer blir oppdatert på nyere forsking om fengselsundervisning. I år er det altså Terje Manger som skal oppdatere oss.

Mia Törnblom:

Mia Törnblom

Mia Törnblom

«Det begynte med at hun ville bli slank, og endte med at hun ble narkoman. Mia Törnblom i fri dressur fremstår som et stjerneskudd med hvitt rufsehår. En positiv energibunt som forsikrer oss om at uansett hva vi presterer, så er vi enestående mennesker.

– Det er håp for alle, sier Mia.

I dag er hun Sveriges fremste veileder innen personlig utvikling. Mia coacher bedriftsledere, idrettsstjerner, skuespillere og medieprofiler og holder foredrag i Sverige og Norge.»  (www.klikk.no)

FOKO har den glede av å ønske Mia Törnblom velkommen til FOKO-seminar. Hun høster lovord fra alle kanter, og vi trenger alle å bli minnet om at vi har verdi, – enten vi er innsatt eller ansatt.

Sven Lystad:

Sven Lystad er høgskolelektor på KRUS (Kriminalomsorgens utdanningsavdeling) og underviser bl a i temaet «Nærhet og distanse» for aspirantene. Vi har utfordret han til å si noe om

Sven Lystad

Sven Lystad

dette temaet for FOKOs medlemmer. Mange synes det kan være en vanskelig balansegang mellom å være «nær og omsorgsfull», og å være «profesjonell og distansert» til menneskene og historiene vi møter. Å være bevisst på hvor de etiske grensene går er viktig for å kunne gjøre en god jobb innenfor kriminalomsorgen, uavhengig av hvilken yrkesgruppe du representerer.

 

 

 

Odd-Cato Kristiansen:

«Cato-prest» på Ila fengsel er blitt et begrep, og han ble nok den mest synlige fengselspresten i Norge da han i 2009 fikk den første «En ålreit fyr»-prisen av Harry Hole stiftelsen. Kristiansen har vært prest i Brumunddal, gateprest i Kirkens Bymisjon og fengselsprest i Oslo fengsel.

I et foredrag hos Foreningen mot stoff i Modum sa Odd-Cato at «Alle mennesker er mer verdt enn sine dårlige gjerninger. Verdien er en fødselsgave og en indre styrke til å reise seg. Ofte gir vi de som er ribbet for all verdighet, en identitet og merkelapp etter hva de har gjort. Med hvilken rett fratar vi mennesker dets verdighet?»

Vi har gitt fengselsprest Odd-Cato Kristiansen fritt spillerom i seminarets siste foredrag.

Odd- Cato Kristiansen

Odd- Cato Kristiansen

Vi ønsker alle foredragsholdere lykke til, og gleder oss til seminaret!!