Det nærmer seg FOKO- seminar på Sundvolden, og programmet er nå helt «klappet og klart». Vi mener vi har et variert og spennende program disse dagene, og her er noen ord om de foredragene vi skal ha i plenum. Oppdatert program finner du her: Program FOKO-seminar 2012

Foredragsholdere FOKO- seminaret 2012:

David Maguire

David Maguire, eks- innsatt og nåværende doktorgradsstudent ved universitet I Oxford

Noen av oss hørte et gripende foredrag av David Maguire ved EPEA- konferansen i Manchester i fjor, og her møter vi et sterkt vitnebyrd om hva opplæring i fengsel kan gjøre med enkelte innsatte.

Maguire forteller i sitt foredrag ”From one institution to another; Learning the way out of trouble…” om en brokete oppvekst i sin engelske hjemby. Han endte opp med et ungdomsliv som var preget av rus og kriminalitet, inntil han ble tilknyttet fengselsundervisningen i sin siste soning. Dette var vendepunktet i hans liv.

Han avsluttet en mastergrad i kriminologi ved Universitetet i Birkbeck, og han jobber nå med sin doktorgrad tilknyttet ”Insitutte of geography and environment” ved Universitetet i Oxford. Tittelen på hans avhandling her er “Learning to Serve Time: Troubling Spaces of Working-Class Masculinity in the UK”.

David Maguire har både i studier og arbeidsliv vært opptatt av motivasjonsarbeid ifht opplæring med unge gutter som i utgangspunktet vegrer seg for dette. Han har også vært spesielt opptatt av lese- og skrivevanskeligheter for denne gruppen, og har gjennomført flere studier på dette. Maguire vil i foredraget også si noe om temaene han jobber med i sine studier.

Terje Bjøranger, politiinspektør i Romerike politidistrikt

Terje Bjøranger tituleres i Wikipedia som forfatter. Hans debutroman fra 2010 ”Den tredje søsteren” omhandler tvangsekteskap og æresdrap i et norsk-pakistansk miljø. Bjøranger er også jurist, og han jobber til daglig som politiinspektør og leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt. Han har tidligere jobbet i UDI hvor han startet og ledet ”Kompetanseteam mot tvangsekteskap”

I foredraget hos oss vil han si noe om sitt kompetanseområde innenfor det vi kan kall æresrelatert vold. Se også bakgrunnsinformasjon om Bjøranger på www.tvangsekteskap.net.

 

 

Suleyman Günenc

Suleyman Günenc, avdelingsleder ved Introduksjonssenteret i Drammen

Suleyman Günenc har selv bosatt seg i Norge etter å ha vokst opp i et annet land, og har de siste årene jobbet med andre utenlandske innbyggere den første tiden de er i Norge. Günenc mener at alle som kommer til Norge trenger å lære om norske verdier, og at tiltak som opplæring i samfunnskunnskap er helt nødvendig. Günenc mener man må sette fokus på at det ikke kun er språk som er årsaken til at mennesker fra forskjellige kulturer ikke forstår hverandre. Vi må gå mer i oss selv, og lære mer av andre sine kulturer.

Andelen av utenlandske innsatte i norske fengsler har hatt en betydelig økning de siste årene, og dermed er nettopp dette temaet imøtesett med stor interesse i årets program.

 

 

Torfinn Langelid, fengselsundervisningens historie

Denne mannen trenger ingen ytterligere presentasjon i denne artikkelen. Vi har de siste årene observert mange nye ansikter blant våre medlemmer, og vi mener det er av stor betydning å overføre erfaringer til nyansatte i vårt arbeidsfelt. Hvem kan gjøre dette bredere og bedre enn Torfinn når det kommer til oversikt over hvordan utviklingen har vært innenfor fengselsundervisning i Norge? Riktig: Ingen.

 

 

Henrik Syse

Henrik Syse,  seniorforsker PRIO (Peace Research Institute Oslo)

Henrik Syse er filosof, til daglig seniorforsker ved PRIO, og sønn av tidligere statsminister Jan P Syse. Han er også førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, han var medlem i Verdikommisjonen, og har ledet Norges Bank Investment Managment (NBIM) som arbeider med bruken av Oljefondets aksjonærrettigheter.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi. Forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter var tema for hans doktoravhandling, og denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights (St. Augustine’s Press, 2007). Han har både før og etter dette gitt ut flere bøker. Den siste kom i fjor høst med tittelen ”Noe å tro på”, og handlet om forholdet mellom religion og filosofi.

Henrik Syse er kjent for friske foredrag gjerne med en humoristisk ”snert”, og vi ser frem til denne timen med Syse jr.

 

Hans Jørgen Engbo

Hans Jørgen Engbo, fengselsleder Herstedvester fengsel i Danmark

I tillegg til å være fengselsleder, så er hans Jørgen Engbo også omtalt som forfatter og jurist. Han fungerer også i periode som kurslektor ved Københavns Universitet. Han har i år gitt ut en bok med tittelen ”Fengsler og menneskerettigheter”.

Engbo vil rette fokus mot det vi kaller ”dynamisk sikkerhet” i fengsel, noe sikkert flere av oss har hørt om i de obligatoriske ”SIK- kursene” (Sikkerhet i Kriminalomsorgen) i norske fengsler. Engbo vil også rette blikket mot hva fremtiden i nordisk kriminalomsorg vil bringe.

 

 

Nils Christie

Nils Christie, professor i kriminologi

Nils Christie er nå 84 år, har i mange år vært en meget sentral aktør i norske debatter om kriminalomsorg, straff, jusitispolitikk, osv.  Han var i en årekke bestyrer ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker, og har ytret meninger om radikal endring av narkotikapolitikken, bl a ved å ta til ordet for legalisering av cannabisSentrale temaer i hans forskning er fengsel, konflikt og kriminalitetskontroll.

Christie er æresdoktor ved universitetene i Sheffield og København, og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og vitenskapsakademiet i Lund. Han har vært gjesteprofessor flere ganger i Berkeley, Jerusalem og Oxford, og har gjesteforelest ved et stort antall universiteter. Da han 1996 ble utnevnt til æresdoktor ved universitetet i København, ble han omtalt som “en av verdens førende og best kjente kriminologer”. Her får vi høre en erfaren mann i det siste foredraget ved årets seminar…

Vi gleder oss til gode dager med masse faglig påfyll, og kontakt med ”likesinnede” fra alle deler av landet.