Da kan vi endelig meddele at våre to nominerte FOKO- medlemmer, Per Sneeggen og Astrid Utgård, er valgt inn i EPEA- styret som henholdsvis kasserer og sekretær. Vi sender våre varmeste gratulasjoner til de begge, og ønsker lykke til i dette viktige arbeidet. Vi føler oss sikre på at de begge kommer til å gjøre en god jobb i sine nye roller, og at de representerer Norge og FOKO på en god måte i EPEA- styret.

Valget foregikk uten nevneverdig dramatikk, da både Per og Astrid var de eneste nominerte til sine styreverv. Av samme årsak var det heller ikke nødvendig å sette i gang de sedvanlige rutinene med stemmegiving pr post. Det nye styret tiltrer fra 1. juli i år.

Vi kan samtidig gratulere vår svenske kollega Lena Axelson, som i samme valg er valgt inn som «deputy chair» (nestleder). I dette er hun også automatisk valgt som vår neste leder i EPEA, og hun vil tiltre som dette etter at vår nåværende leder Anita Wilson går av 1. juli neste år. Vi kommer tilbake med mer informasjon om Lena Axelson når dette nærmer seg. Også Lena var eneste nominerte til rollen som nestleder.

Astrid Utgård,                                                                                
sekretær EPEA
fra 1/7-11

Per Sneeggen,
kasserer EPEA
fra 1/7-11