Onsdag 2. mai åpnes ny butikk i Ringerike fengsel. Den har fått det klingende navnet «Røverkjøpet», og her kan både innsatte og ansatte handle mat- og kioskvarer. Fengselet har ansatt en butikksjef som har ansvaret for driften av butikken, men tanken er at også innsatte skal jobbe i butikken. Her har vi en god arena for praksis innenfor flere programfagsområder.

Vi har fått inn denne teksten fra avdelingsleder for skolen i Ringerike fengsel (og styremedlem i FOKO) Geir Dahl:

NY BUTIKK FOR INNSATTE OG ANSATTE I RINGERIKE FENGSEL

«Røverkjøpet Minimarked» er navnet på den nyetablerte butikken i Ringerike fengsel. Cecilie E Stillerud er ansatt som butikksjef i 100% stilling. Hun har siden januar jobbet med forberedelser, både med utforming, innhold, navnekonkurranse, kassasystem, rutiner med mer. Butikken er ment som både sysselsettingstilbud for innsatte, samt praksisarena for skolens elever i service og samferdsel.

Å starte opp en butikk for innsatte i et fengsel med høy sikkerhet har vært utfordrende. Tidligere foregikk all handling i en liten kiosk, der hver avdeling hadde sine handletider på kveldstid. Nå skal den nye butikken ha åpningstid på dagtid, noe som får innvirkning på alle som jobber i fengselet.. Etter mange møter, mye planlegging, besøk på andre fengsler med mer, har  et godt samarbeid internt ført til at rutinene er på plass og butikken kan åpne.

2. mai er åpningsdagen, og det jobbes på spreng for å bli ferdig. Det som har vært mest utfordrende er å få på plass kassasystemet betalingssystemet. Alle innsatte har fått et betalingskort som er tilknyttet deres konto i fengselet. I tillegg er det mulig for ansatte å handle med ordinære betalingskort. «Kash is no-good».

Skolen har satt av ekstra ressurser til neste skoleår for å finne en fornuftig og bra måte å samarbeide med butikken på. Butikken skal være en lærings- og praksisarena for elevene i service og samferdsel. Så her er det viktig å etablere et godt samarbeid fra starten av. Skolen har også planer om å involvere elevene i restaurant- og matfag etter hvert, og entreprenørskap med ungdomsbedrifter vil nok forhåpentlig blomstre opp. Nå handler det først og fremst om å åpne butikken, samt å få de daglige rutinene til å fungere.

Butikksjef Cecilie E Stillerud gleder seg til åpningen av "Røverkjøpet minimarked".

Innsatte som er sysselsatt i butikken, kan følge VOX sitt opplegg for å dokumentere basisferdigheter som kreves for butikkmedarbeidere. Dvs at de kan få dokumentert sine kunnskaper og ferdigheter fra skoleavdelingen i forhold til hva de mestrer av basisferdigheter innenfor yrket som
butikkmedarbeider. Dette vil være et nyttig dokument, som det kan bygges videre på, enten i skole eller i yrkeslivet senere.

Hønefoss videregående skole, avdeling Ringerike fengsel ser fram til et godt samarbeid med Cecilie og Røverkjøpet Minimarked og ser på denne muligheten som en viktig praksisarena for elevene på skolen.