Debatten om hvordan vi i Norge håndterer innsatte under 18 år er stadig omtalt i media. Mange mener Norge bryter FNs barnekovensjoner ved at innsatte mellom 15 og 18 år soner i lukkede fengsler. Samtidig er det fra i år opprettet en egen ungdomsenhet ved Bergen fengsel. Det samme tiltaket ble prøvd ut på 1960- tallet, med dette ble avsluttet da man opplevde at den strenge disiplinen i tiltaket brøt ned ungdommene mer enn det bygde dem opp. Dilemmaet er meget aktuelt i en tid med økende kriminalitet utført i denne aldersgruppen, og der man ser at barneverntjenesten kommer til kort.

P3 har fulgt opp denne debatten på en god måte med både radioprogram som følger en innsatt ved ungdomsenheten i Bergen, samt flere artikler med fagpersoner fra flere etater. Dette kan være interessant lesing, og du kan følge debatten her: http://p3.no/dokumentar/en-samfunnsfiende/

Forsidebildet i denne artikkelen er hentet fra P3…