Vårens utgave av EPEA Magazine er nylig kommet ut, og dette nummeret kalles av naturlige årsaker EPEA Spring Magazine. Denne utgaven byr på et uvanlig bredt spekter av presentasjoner fra ulike prosjekter innenfor opplæring i fengsel. Det er oppdatert informasjon om EPEA- konferansen i Manchester 27-30 oktober, og det er orienteringer om det nært forestående valget i EPEA- styret.

Når det gjelder sistnevnte begivenhet, så  vil vi legge ut en egen sak vedr dette på vår nettside. Begge våre norske representanter, Gisle Grahl- Jacobsen (kasserer) og Asbjørn Støverud (sekretær), går nå av ulike årsaker ut av styret og er begge på valg. FOKO- styret mener det er viktig at Norge som har den desidert største underavdelingen er representert i EPEA- styret, og vi er kjent med at godt egnede FOKO- medlemmer blir nominert til dette valget. Følg med på nettsiden…

Den nye utgaven av EPEA Magazine finner du her: Spring 2011 epea_mag391