En ny utgave av EPEA- News er lagt ut på EPEAs nettside. Her er det viet mye plass til informasjon om EPEA- konferansen som arrangeres på Island i juni, og vi finner oversikt over program, bilder fra hotellet og området rundt, etc. Videre ser vi flere presentasjoner av ulike prosjekter, deriblant Bridge- prosjektet som bl a fengselsundervisningen ved Charlottenlund vgs i Trondheim har deltatt i.

Siste EPEA- News finner du her: EPEA Magazine 41

Og en egen link til siden om EPEA- konferansen på Island ser du her: http://www.epeaconference2013.com/