Hurra! Da er endelig ny nettside for FOKO på plass! Som vi informerte om ved forrige seminar, så har styret bestemt seg for å modernisere informasjonsarbeidet i FOKO ved å blåse liv i vår nettside. Vi har tidligere gitt ut mange utgaver av ”FOKO- nytt” både i papirformat og i digitale utsendinger pr e-post, men i vårt stadig endrede medielandskap ble det etter hvert  tungt å drive informasjonsarbeid på denne måten. Det ble tidlig klart at det var mest hensiktsmessig å utvikle en helt ny nettside, og som våre medlemmer har erfart har dette tatt atskillig lenger tid enn det vi hadde regnet med.

Nå føler vi oss imidlertid klare til å holde denne siden oppe, og håper nettsiden kan bidra til alt det en slik side bør gi medlemmene. Her vil vi gi ferske nyheter fra det meste som rører seg i fengselsundervisning og kriminalomsorg rundt om i landet. Det vil ligge fast informasjon om FOKOs virksomhet og historie, kontaktpersoner i styret, linker til samarbeidende instanser, påmeldingsmuligheter til seminarer, etc. Vi legger også opp til at medlemmer og andre kan ytre seg med kommentarer og faste innlegg, og vi vil bl a ha en fast spalte ”Avdeling i fokus” der enkeltavdelinger rundt omkring i landet kan fortelle oss litt om egen avdeling. Vi håper at dette kan bli et levende forum for alle som er interessert i opplæring i kriminalomsorgen, og gleder oss til å drive denne siden.

Nå er vi jo helt i oppstarten av selve driften av nettsiden. Vi har frem til nå jobbet mye med hvilke funksjoner vi ønsker, layout, tekniske løsninger, osv. Vi er spente på hvordan vi klarer å drive siden, ifht til både tidsbruk og det rent operasjonelle. Vi er også spente på om siden appellerer til våre medlemmer, og vi ønsker gjerne innspill og forslag til endringer fra enkeltmedlemmer. For å gjøre dette kan du gå inn på fanen «FOKO- styret», og deretter «Send e-post» til informasjonsansvarlig Knut Bjørn Strømmen. Eller du kan ytre dine meninger i kommentarer under denne artikkelen. Gi respons!! Det er nødvendig for oss i det videre arbeidet.

Historiens første FOKO webredaksjon i arbeid. Kristian Resset (t.v.) og Knut Bjørn Strømmen

En stor takk til Kristian Resset som hjelper oss med de tekniske løsningene for å få opp siden. Han har også sagt seg villig til å være «stand by» en stund fremover, og uten hans hjelp ville dette prosjektet vært vanskelig å gjennomføre.