Nordisk seminar for fengselsundervisning arrangeres hvert 4. år, og i september inviterer «Nordisk nettverk for fengselsundervisning» til seminar i Tavastehus i Finland. Dette er et «ekspertnettverk» tilknyttet NVL (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande). Seminaret går av stabelen 18 – 21 september 2012.

Seminaret er kalt «Education – a possibility for all?», og hovedtemaer vil være innenfor spørsmål om utenlandske og kvinnelige innsatte. Vær oppmerksomme på påmeldingsfristen som er 15 august.

Link til til program og påmelding via nettsiden til Fylkesmannen i Hordaland finner du her: http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=3587902

Seminaret arrangeres i Tavastehus i Finland