17. november er det 20 år siden Musikk i fengsel og frihet startet opp med sitt første musikktilbud ved Bretvedt fengsel og forvaringsanstalt!

Initiativtagere den gangen var fritidsleder ved fengselet, Bente Hagesæther, samt musikkterapeut Venja Rud Nilsen. Musikk i fengsel og frihet (MIFF) har hele tiden holdt seg til målsettingen om å gi musikktilbud til innsatte inne i fengsel, på vei ut av fengsel, – og etablering av bandvirksomhet e.l. helt uten støtte fra hjelpepersoner etter soning. I dag er det 25 soningsplasser som gir musikktilbud til straffedømte gjennom MIFF, og primus motor er fremdeles Venja Rud Nilsen.

Vi har i flere år hatt besøk av «Venjas harem» på FOKO- seminar, med «God morgen- innslag» og andre underholdningsinnslag.

Dagen vil bli feiret med en markering inne i Bretvedt fengsel, og videre med konsert og hilsninger i Oslo senere på kvelden.

Du finner mer informasjon om MIFF på deres nettside www.musikkifengselogfrihet.no

GRATULERER MED DAGEN TIL MIFF !!