Tidligere denne måneden ble designer Morten Skjærpe Knarrum tildelt talentpris for designprosjektet «Bak murane i Vik» som ble gjennomført ved Vik  fengsel i Sogn og fjordane i 2011. Prosjektet var Knarrums masteroppgave ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og han ble tildelt prisen i åpen klasse i konkurransen «Unge talenter 2012».

6 innsatte ved Vik fengsel deltok i prosjektet, og Knarrum jobber fremdeles tett med Kriminalomsorgen vest med tanke på å få inn design som et element i arbeidsdriften.

Les oppslaget fra lokalavisa Sogn avis her: http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article6019762.ece