Terje emil fredwallTerje Emil Fredwall er cand. philol. (2002) med en hovedoppgave om Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet. I perioden 2008-2012 var han ansatt som stipendiat ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. Fredwall har tidligere arbeidet i Justisdepartementet og ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, og er nå ansatt ved Universitetsbiblioteket i Agder.

Boka «Murer og moral» bygger på forfatterens ph.d.-avhandling, som er det første doktorarbeidet i Norge med fengselsbetjentrollen som hovedtema. Dette er en bok om fengsel. Om hvorfor vi straffer, om virkningene av fengselsstraffen, og om kriminalomsorgens utfordrende samfunnsoppdrag. Men mest av alt er det en tekst om menneskene som arbeider der og hvordan de balanserer motstridende verdier, forskjellige idealer, og det komplekse samspillet mellom vokteren og de som er fengslet. 

 

amal_aden_forside[1]Amal Aden kom til Norge i 1996 etter å ha vært gatebarn i Somalia i flere år. Hennes første år i Norge ble også tøffe, møte med en annen kultur, barnevern og andre offentlige instanser som ikke klarte å hjelpe henne. Hun endte i rusmiljøet på Grønland og levde i perioder på gata i Oslo. Amal Aden ga ut sin første bok, «Se oss – bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinne», høsten 2008. Amal Aden har siden 2008  jobbet som forfatter og foredragsholder. Hun er opptatt av likestilling, homofile minoriteter, integrering, mestring, ytringsfrihet og det flerkulturelle Norge. Siden 2013 har hun vært fast spaltist i ukeavisen Dag og Tid.

Som aktiv samfunnsdebattanten har politiet gjentatte ganger har bedt Aden om å dempe seg i det offentlige rom, ligge lavt, og ikke provosere så kraftig i sine offentlige ytringer. I disse dager debuterer hun skjønnlitterært med en ekte «Rome og Julie»-historie om forbudt kjærlighet.

 

David HansenDavid Hansen er førsteamanuensis på KRUS. Han har doktorgrad i Sør-Asiakunnskap og en bred og tverrfaglig forskningsbakgrunn, også innen voldelig islam.

I 2012 gav han ut boken «Radical Rhetoric-Moderate Behavior – Perceptions of Islam, Shari’a, and the Radical Dimension in Urban Pakistan». Boken kan bidra til forståelse av moderne muslimske samfunn. Den belyser også hvordan muslimer globalt tenker på problemstillinger i forhold til islam i hverdagen, islam i politikken, og følsomme temaer knyttet til en økende skildring av muslimer som farlige.

 

 

RandiRandi Rosenqvist er psykiater/seniorrådgiver Ila fengsel og forvaringsanstalt. Rosenqvist har over 30 års erfaring i faget rettspsykiatri, og hun regnes for en nestor på fagfeltet. Hun har en tydelig stemme og tør å bruke den.

At vi møter mange i fengsel som er psykisk syke er en realitet vi må ta inn over oss. Victoria Cramer skriver i sin rapport fra november 2014 at «forekomsten av psykisk lidelse blant domfelte i fengsel i Norge er betydelig høyere enn i normalbefolkningen (..) Vi fant også at det ikke er uvanlig å ha flere psykiske lidelser samtidig» Vi har derfor utfordret Rosenqvist til å si noe om dette på årets seminar. «Det er en tung lærdom å ta at normale mennesker gjør ganske mye faenskap», sier Rosenqvist. (Dagbladet)

 

pelle.sandstrak[1]Pelle Sandstrak er tilbake etter å ha blitt tatt imot med åpne armer på fjorårets FOKO-seminar. Mange ønsket å høre mer fra Pelle og det blir det. Pelle er en svensk-norsk komiker, skuespiller og regissør som er mest kjent for stykket «Mr. Tourette Och Jag», som omhandler den lidelsen han selv har blitt diagnostisert med, Tourettes syndrom. I stykket forteller han om hvordan han lever med denne tilstanden som kommer til uttrykk i tics, det vil si ufrivillige bevegelser og lyder.

«Han forvirret lærere og kompiser, oppførte seg annerledes med sine plutselige infall og utspill. Hvorfor? Har du møtt en person, barn eller voksen, som er uvanlig kreativ, sosial og humoristisk, men som likevel skaper kaos, som kan gjenta stygge ord, eller som tramper umotivert i golvet eller som nekter å gå over en dørstokk eller som … Da kan du ha møtt Pelle eller Nina eller Mozart eller noen annen person med Tourettes – og/eller tvangssyndrom» (Norsk Talerforum).

 

jorgenskavlanstor[1]Jørgen Skavlan er kjent som «hele Norges fastlege». Han er lege, foredragsholder, forfatter og debattant. I 2011 skrev Dagsavisen på forsiden at Jørgen Skavlan …turde å tale der andre tier, og akkurat det tar han med seg inn i sine foredrag: Frisk nok for livet er et foredrag i skjæringspunktet mellom standup og vitenskapelig forelesning, en uvanlig kombinasjon som kombinerer latter og refleksjon. (Seminarpartner)

«Vi kommer ikke til å dø på sykehjem, men i en jacuzzi finansiert av Nav, sier landets mest populære fastlege» (Nettavisen 17.08.15)

 

 

Panelet på fredag:

Ståle Olsen er cand.polit. med historie hovedfag og seniorrådgiver i Kriminalomsorgen region sørvest. Har tidligere vært underdirektør i Vestre fengselsdistrikt/Åna fengsel og har skrevet flere artikler og bøker om kriminalomsorgshistoriske tema. Vi har bedt han lede paneldeltakerne gjennom sine framtidsvisjoner for norsk kriminalomsorg.

Marianne Aasen er cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra 1994, samt historie grunnfag og sosialøkonomi mellomfag. Hun er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av krike-, utdannings- og forskningskomiteen.

Heidi Bottolfs  er avdelingsdirektør i seksjon for innhold og kapasitet i KDI, og har lang er erfaring som rådgiver i kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Sturla Falch er forsker hos SIRUS og var tidligere forsker ved NOVA og har fortsatt 20% bistilling ved NOVA innen barnevern, utsatte barne- og ungdomsgrupper. Falck har vært amanuensis ved Institutt for Kriminologi og strafferett og administrativ leder for Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Falck har publisert over sytti artikler, rapporter, bokkapitler og bøker der største delen berører utsatte ungdomsgrupper knyttet opp mot tiltak innen barnevern, rus eller kriminalomsorg.

Knut Are Svenkerud er leder Kriminalomsorgens Yrkesforbund og tidligere fengselsbetjent og assisterende fengselsleder.

Torfinn Langelid er tidligere seniorrådgiver hos Fylkesmannen og har vært Norges fremste i arbeidet for opplæring innenfor kriminalomsorgen. Han regnes som FOKOs far og ble under FOKO-seminaret i 2012 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.