Det er nå kun en uke til FOKO-folk møtes på Sundvolden hotel for tre dager med faglig påfyll, erfaringsdeling, og gjensyn med gode (og nye) kollegaer. FOKO-styret er stolte over å presentere et årets foredragsholdere

I plenum:

KLP-magasinet 2013 Anne-Kari Bratten portrettAnne-Kari Bratten er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun har jobbet i Spekter siden 2001, administrerende direktør siden 2013. Tidligere har hun b.l.a. vært organisasjonsdirektør i Jernbaneverket, seniorkonsulent i UtviklingsPartner DA og personal- og organisasjonssjef i NSB Bane.

Anne-Kari Bratten er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole. Arbeidsgiverforeningen Spekter er arbeidsgiverforening for private og offentlig eide virksomheter innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Bratten har advart mot «mastersyken» og utalt at; «-Vi risikerer å komme i en situasjon der du må være ingeniør for å kjøre brøytebilen».

 

fag87046_146x146[1]Svein S Andersen jobber til daglig som professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har også en professor II stilling ved Norges idrettshøgskole, Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Svein S. Andersen tok doktorgrad ved Stanford University og har publisert en rekke bøker og artikler om ledelse.

«Toppidretten har lykkes med å utvikle en modell for deling av kunnskap og erfaringer på tvers av idrettsgrener. – Her har næringslivet mye å lære», sier BI-professoren.

 

 

leifpo[1]Leif Petter Olaussen er førsteamanuensis ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med mange emner innenfor kriminologi og rettsosiologi, bla kriminalstatistikken, lekdommernes betydning for folks tillit til domstoler, og folks holdninger til straff.

Olaussen har arbeidet med et nordisk forskningsprosjekt der folks holdninger til straff for ulike typer forbrytelser blir undersøkt. Hovedtema for studien er: Hvilke variasjoner i holdninger det er innen de enkelte land og på tvers av landene? Er det overensstemmelse mellom folks holdninger og den straff som faktisk blir praktisert i nordiske land?

«Politikerne har ingen vitenskapelig grunnlag for å snakke om folks rettsoppfatning, det er tatt rett ut av luften. Dette viser også resultatene fra vår studie, som er den første på dette feltet i Norge», sier Olaussen til Aftenposten.no.

 

pelle.sandstrak[1]Pelle Sandstrak er en svensk-norsk komiker, skuespiller og regissør som er mest kjent for stykket «Mr. Tourette Och Jag», som omhandler den lidelsen han selv har blitt diagnostisert med, Tourettes syndrom. I stykket forteller han om hvordan han lever med denne tilstanden som kommer til uttrykk i tics, det vil si ufrivillige bevegelser og lyder.

«Han forvirret lærere og kompiser, oppførte seg annerledes med sine plutselige infall og utspill. Hvorfor? Har du møtt en person, barn eller voksen, som er uvanlig kreativ, sosial og humoristisk, men som likevel skaper kaos, som kan gjenta stygge ord, eller som tramper umotivert i golvet eller som nekter å gå over en dørstokk eller som … Da kan du ha møtt Pelle eller Nina eller Mozart eller noen annen person med Tourettes – og/eller tvangssyndrom» (Norsk Talerforum).

 

Nett_Lippestad_2_4854488a[1]I de siste årene er det ikke bare som forsvarer vi kjenner navnet Geir Lippestad. Han er, i tillegg til forfatter, en aktiv foredragsholder og kan skilte med priser som Årets foredragsholder og Årets kommunikator. Han har møtt både hat og mistenksomhet for sitt arbeid med innsatte som mange mener ikke fortjener noe som helst. Sentrale prinsipper for Lippestad er demokrati, menneskeverd, rettssikkerhet og ikke minst er han opptatt av toleranse og dens yttergrenser.

 

 

paul-leer-salvesen-002-nett[1]

 

Paul Leer Salvesen er teolog og professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han er også sakprosaforfatter og barne- og ungdomsbokforfatter. I yngre dager var han fengselsprest, voldsforsker og har en doktorgrad i kriminologi. Leer-Salvesen har gjestet FOKO tidligere, og vi har glade for at han nå kommer til oss igjen og deler sine tanker med kunnskap og klokskap.

 

 

Vi har også et debattpanel som vi gleder oss til å høre. Det består av:

Jan Erik Sandlie, assisterende direktør i KDI. Jan-Erik er jurist. Han har jobbet i Justisdepartementet og kriminalomsorgen i 25 år. Han har ledet prosjektet for innføring av fotlenke. Jan-Erik har hatt flere lederstillinger, og er nå assisterende direktør for det nyopprettede Kriminalomsorgsdirektoratet. KDI

Hadia Tajik, leder i justiskomiteen på Stortinget. Tajik er en norsk-pakistansk journalist, jurist og politiker (Ap). Hun ble i 2009 valgt inn på Stortinget fra Oslo. Hun var fra 21. september 2012 til regjeringsskiftet etter Stortingsvalget i 2013 statsråd med ansvar for Kulturdepartementet i Jens Stoltenbergs andre regjering. Hun ble med dette den så langt yngste statsråd i Norge og den første muslimske.

Vidar Brein-Karlsen, er en norsk politiker for Fremskrittspartiet. Han har vært statssekretær for Anders Anundsen i Justis- og beredskapsdepartementet siden oktober 2013 da Erna Solbergs regjering tiltrådte. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø fra 2007. Brein-Karlsen har også arbeidet som førstekonsulent i Utlendingsnemnda, og som advokatfullmektig.

Torfinn Langelid, tidligere seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland, og er Norges fremste i arbeidet for opplæring innenfor kriminalomsorgen. Han regnes som FOKOs far og ble under FOKO-seminaret i 2012 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Til å lede debatten har vi Ståle Olsen. Olsen er cand.polit. med historie hovedfag og er tidligere seniorrådgiver i Kriminalomsorgen region sørvest. Har tidligere vært underdirektør i Vestre fengselsdistrikt/Åna fengsel og har skrevet flere artikler og bøker om kriminalomsorgshistoriske tema.