Som i fjor arrangeres det  et kurs 24 – 28 september på Malta for lærere som underviser i fengsel. Temaene vil fokusere på voksenopplæring med hovedvekt på innsatte. Kurset legger også opp til at fengselsledere og betjenter kan delta.

Deltagere har mulighet til å få dekket opptil 100 % av utgiftene, da det er lagt opp som et «Grundtvig In-Service Training Course».

Vi vet at 4-5 lærere fra Norge deltok i fjor.

Informasjon om påmelding finner du på disse to linkene:

Course Poster TTIP 2012 A4

Teaching in Prison Course