Det er en glede for FOKO- styret å kunne invitere til historiens 16. FOKO- seminar. I år skal vi være på nytt sted, og vi gleder oss til å se så mange seminardeltagere som mulig på Sundvolden Hotel utenfor Hønefoss 19 – 21 oktober 2011. Dette hotellet ligger idyllisk til midt mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, og er viden kjent for sin satsing på kjøkken med tilgang på råvarer fra nærmiljøet. Hotellet har de siste årene vært gjennom en betydelig oppgradering, og FOKO- styret mener vi tilbys svært gode rammer for at seminardeltagerne skal kunne få tre dagers avbrekk fra jobbhverdag og stress med godt faglig innhold, god mat, godt selskap og god søvn. Mer informasjon om Sundvolden Hotel får du på www.sundvolden.no

FOKO- styret har siden første styremøte etter fjorårets seminar jobbet med programmet, og dette er nå så godt som ferdig. Vi mener vi også i år kan tilby et variert og godt program med både faglige, sosiale og underholdende innslag.

Nedenfor finner du program og oversikt over ulike kostnader. Vi vil senere legge ut mer informasjon om bl a ankomstmuligheter til Sundvolden, foredragsholderne, mm.

Elektronisk påmelding vil foregå fra medio august, og vi vil legge ut et skjema for dette på nettsiden før skolestart.

Program FOKO- seminaret 2011

Kostnader FOKO- seminaret

Vi håper dette kan friste våre medlemmer, og at vi sees på Sundvolden i oktober!

Hjertelige hilsner fra
FOKO- styret