FOKO- styret ønsker å takke for et godt FOKO- år i 2011. Vi har hatt mange begivenheter dette året. Ny nettside, aktiv seminarhøst med både Solstrandkonferanse, FOKO- seminar og EPEA- konferanse, – samt Torfinn Langelids avskjed er noen av overskriftene.

FOKO- seminaret for første gang på Sundvolden

Ny nettside
7 april 2011 la vi ut historiens første sak på vår nye nettside. Etter mange år med innholdsrike versjoner av FOKO- nytt som ble sendt rundt til medlemmene, så var også vi «online» på nettet. Vi ser på dette arbeidet som et start- prosjekt, og ønsker å utvikle siden ytterligere i året som kommer. Vi er så langt godt fornøyd med responsen fra medlemmene, og statistikken viser at vi har nær 13 000 treff på siden etter oppstart. Dette gir et snitt på over 50 treff pr dag. Når vi vet at sommerferien ligger i denne perioden, så er dette meget gode tall. Travleste dag på siden hittil er 29 august 2011, med 547 treff. Dette var noen dager etter at vi la ut påmeldingsskjema til FOKO- seminaret. Vi ønsker at siden kan brukes enda mer aktivt av medlemmene fremover. At diskusjoner kan føres rundt aktuelle saker. Send gjerne inn innspill på saker som kan tas opp på nettsiden.

Den store seminarhøsten
En uvanlig aktiv seminarhøst gjorde at flere av oss traff hverandre ofte denne høsten. Både Solstrandkonferansen, FOKO- seminaret og EPEA- konferansen ble behørig dekket på nettsiden. FOKO- seminaret ble for første gang arrangert på Sundvolden hotell utenfor Hønefoss, og dette virket de fleste av oss fornøyde med. Neste års FOKO- seminar arrangeres derfor på samme sted 17 – 19 oktober 2012.

Torfinn Langelid

Torfinn med gyngestolen han fikk i avskjedsgave fra FOKO

Torfinn pensjonist
2011 blir også stående som det året vår kjære seniorrådgjevar Torfinn Langelid gikk av med pensjon. Vi markerte ved FOKO- seminaret i 2010 hans avgang i FOKO- styret etter å ha sittet der siden FOKO ble stiftet i 1996. Det var markeringer av Torfinn på Solstrandkonferansen og EPEA- konferansen. Ikke minst ble han grundig markert under fagseminaret som ble arrangert i desember av Fylkesmannen i Hordaland, noe som også ble dekket på nettsiden. Vi kommer tilbake med et portrett av Torfinn utpå nyåret. Mange ord er sagt om hvilken betydning Torfinn har hatt for fengselsundervisning i inn- og utland. Vi i FOKO er deg evig takknemlig for den jobben du har gjort, Torfinn. Og vi sender deg mange varme tanker og lykkeønskninger for din tilværelse som pensjonist.

 

FOKO- styret ønsker alle medlemmer et godt nytt år. Takk for mange gode minner fra 2011. Lykke til med alt som skal skje i 2012!