Avdelinger og/ eller enkeltmedlemmer i FOKO har i en årrekke hatt mulighet til å søke FOKO om tildeling av stipend, og fristen for å søke stipend i år nærmer seg. Det er på FOKOs budsjett for 2012 avsatt 15 000 kr til et slikt stipend. Denne summen kan tildeles et tiltak i sin helhet, evt deles på flere søkere. Søknadene behandles i FOKO- styret på første styremøte etter søknadsfristen, og vedtaket gjøres kjent på vår nettside.

I FOKOs vedtekter står det bl a at formålet med FOKOs arbeid i hovedsak er:

  • Å fremme opplæring innenfor kriminalomsorgen i samsvar med rekommandasjon nr. R(89)12, vedtatt av Europarådets ministerkomité 13.10.1989.
  • Å bidra til økt profesjonalitet hos dem som er involvert i opplæring innenfor kriminalomsorgen.
  • Å samarbeide med beslektede organisasjoner.
  • Å støtte forskning og utviklingsarbeid knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Stipend kan altså deles ut til medlemmer som ønsker å bidra spesielt i dette arbeidet. Kriterier for tildeling av stipend er:

  • Man må være medlem i FOKO (dvs ha betalt medlemskontigent).
  • Sammen med søknaden må det legges ved en plan og målsetting for tiltaket.
  • Det må legges frem et budsjett for tiltaket
  • Det må lages en rapport etter gjennomføringen som vil bli publisert på FOKOs nettside.

Søknadsfrist: 1. september

Søknaden sendes til: FOKO v/ Hilde Linda Larsen, skolen ved Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling, Søndre Berg 30, 3125 Tønsberg. Evt i skjemaet nedenfor. Legg søknadsteksten inn i boksen som kalles «fritekst» og/eller last opp dokumenter som vedlegg til søknaden.

[form 2 «FOKO-stipend»]