FOKO- styret mottok før fristen 1. juni søknader om stipend fra tre ulike prosjekter som våre medlemmer er involvert i. Styret har nå vedtatt at stipendsummen på 15 000 kr fordeles på følgende måte i 2011:

  • Gudrun Røyneberg, leder for fengslesundervisningenved Steinkjer vgs, og Vigdis Fosheim, koordinator for Sluseprosjektet i Skien, tildeles kr 5 000 hver i økonomisk støtte til et hospiteringsopphold de har gjennomført ved Kofoeds skole i København.
  • Liv Karin Stensby, bibliotekar ved Bredtvedt fengsel og prosjektleder for prosjektet «Bibliotek og skole i georgiske fengsler» er tildelt kr 5 000 i økonomisk  støtte for å hente 1-2 georgiske bibliotekarer til hospitering i Norge. Dette som et tiltak i det nevnte prosjektet hun er prosjektleder for.

Som nevnt i utlysningen er man ved tildeling forpliktet til å lage en rapport/ reisebrev e.l. fra arbeidet som gjøres i det omsøkte tiltaket, og som kan legges ut på vår nettside. Vi vil derfor i nærmeste fremtid presentere arbeidet som er gjort fra våre medlemmer som nå er tildelt stipend.

Gratulerer til Gudrun, Vigdis og Liv Karin!! Og vi vet at denne økonomiske støtten kommer godt med…