Avdelinger og enkeltmedlemmer i FOKO har i en årrekke hatt mulighet til å søke FOKO om tildeling av stipend, og fristen for å søke stipend i år nærmer seg. Det er på FOKOs budsjett for 2015 avsatt 20 000 kr til utdeling av et slikt stipend. Denne summen kan tildeles et tiltak i sin helhet, evt deles på flere søkere. Søknadene behandles i FOKO- styret på første styremøte etter søknadsfristen, og vedtaket gjøres kjent på vår nettside.

I FOKOs vedtekter står det bl a at formålet med FOKOs arbeid i hovedsak er:

  • Å fremme opplæring innenfor kriminalomsorgen i samsvar med rekommandasjon nr. R(89)12, vedtatt av Europarådets ministerkomité 13.10.1989.
  • Å bidra til økt profesjonalitet hos dem som er involvert i opplæring innenfor kriminalomsorgen.
  • Å samarbeide med beslektede organisasjoner.
  • Å støtte forskning og utviklingsarbeid knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Stipend kan altså deles ut til medlemmer og/ eller avdelinger som ønsker å bidra spesielt i dette arbeidet. Kriterier for tildeling av stipend er:

  • Man må være medlem i FOKO (dvs ha betalt medlemskontigent).
  • Sammen med søknaden må det legges ved en plan og målsetting for tiltaket.
  • Det må legges frem et budsjett for tiltaket
  • Det må lages en rapport etter gjennomføringen som vil bli publisert på FOKOs nettside.

Søknadsfrist: 1.september

Søknaden sendes til: FOKO v/ Hilde Linda Larsen, skolen ved Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling, Søndre Berg 30, 3125 Tønsberg. Evt på e-post: Da går du inn på fanen «FOKO- styret», og klikker på «send e-post» under bildet av FOKO- leder Hilde.