Historiens 15. FOKO- seminar gikk av stabelen etter tradisjonelle former 20-22 oktober ved Brunstad Conference Center i Vestfold. Seminaret hadde flere historiske elementer over seg utover vårt lille jubileum som ”15- åring”. Vår kjære sekretær gjennom alle disse årene, seniorkonsulent ved FMHO Torfinn Langelid, truer med å inntre i pensjonistenes verden om et drøyt år, – og tok ikke gjenvalg for en ny periode i styret. Seminaret går også inn i historien som det siste ved Brunstad Conference Center, da vi neste år forflytter oss til Ringerike og Sundvolden hotell.

Vi hadde håpet på en raskere start på den nye nettsiden, og la opp til at nettopp FOKO- seminaret ble dekket med ferskt stoff når siden kom ut første gang. Årets seminar bød på flere varierte foredrag innenfor flere fagfelt, de sedvanlige ”vorspiel i grupper”, parallelle sesjoner, årsmøtet og festmiddag. Stoffet er ikke lenger ferskt, men vi har valgt å legge ut tekst fra noen av høydepunktene:

Pernille Dysthe ”Å leve med ADHD”
Fyrverkeriet Pernille Dysthe ankom Brunstad to minutter før hun skulle på scenen. Vi tok henne i mot utenfor konferansesenteret med bilvinduet rullet ned, håret flagrende, og med mobiltelefonen i hånda fordi leder Hilde forklarte henne veien. Hun parkerte heseblesende bilen på skrå tett opp mot en telefonstolpe, før hun gikk inn og holdt et svært levende og innholdsrikt foredrag på vår første seminardag.

Dysthe tok i stor grad utgangspunkt i sin bok ”HYPER- en beretning om uro”, der hun har hun skrevet om sitt liv med ADHD. Hun fikk diagnosen ADHD først som 44- åring, og fortalte mange gripende (og morsomme) historier om hvordan hverdagslivet kan fortone seg for en person med denne diagnosen. Hun fortalte om sin mangeårige indre kamp for å holde den konstante uroen og rastløsheten gjennom barndom, ungdom og voksenliv under kontroll. Om lyving, om hang-ups på elger, – om hysteriske utslag av manglende impulskontroll i hverdags- og kjærlighetsliv. Men også om skyggesidene, – bl a med alkohol som urodemper og tomhetsfølelsen som kunne følge med dette.

Pernille Dysthe la opp foredraget med en god porsjon humor, og hun traff forsamlingen godt i et slikt åpningsforedrag. En frisk start med en dame som ikke fryktet flaue erkjennelser om nettdating eller eget stormfulle kjærlighetsliv.

Fakta om Pernille Dysthe: Norsk forfatter og journalist som jobber fast i kvinnebladet HENNE. I 2006 gav hun ut boken ”HYPER- en beretning om uro”. Høsten 2008 kom hennes andre bok ut: «Besettelsen – en historie om avhengighet». I 2010 kom boken ”Riktig rektor”, som hun har skrevet sammen med Jon Morten Melhus. Hun har en egen nettside, der det bl a ligger et redigert opptak av hennes foredrag ”HYPER”. Gå inn på www.pernilledysthe.no

Willy Aagre med ”God morgen” og foredraget ”Ungdom, kulturell kapital og kriminalitet”
Som innslag til vår tradisjonelle åpning av ny seminardag, ”God morgen”, hadde vi i år bedt torsdagens første foredragsholder om å ta med gitaren. Willy Aagre har nemlig i år gitt ut en bok om Margrethe Munthes liv og sanger. En flott morgenstund for de fremmøtte, der den lett rufsete professoren fremførte yndige og kjente Munthe- sanger med sin særegne bluesrøst.

Aagre fortsatte med sitt foredrag om ungdomskunnskap, som er et tungt kompetanseområde for professoren fra Tønsberg. Han tok i foredraget utgangspunkt i sin bok ”Ungdomskunnskap” fra 2003, og var i dette opptatt av hovedformer for hvordan ungdom orienterer seg i dag. Aagre har i denne sammenhengen skapt to uttrykk som han kaller den allmennkulturelle orienteringen og den ungdomskulturelle orienteringen. Han er opptatt av uttrykksformene som endres gjennom tidene i disse kulturelle orienteringene, men som kanskje i noen sammenhenger også faktisk endres mindre enn vi tror.

Willy Aagre er også opptatt av de sosiale overgangene mellom de nevnte kulturelle orienteringene, og at ungdommer tilegner seg ”to-kulturell” kompetanse i denne sammenhengen. Og at ungdom kan skifte mellom disse kulturene fortere og mer bekvemt enn vi kanskje tror.

Aagre var også inne på den paradokse og hårfine balansen som mange av våre elever i fengsel lever etter ifht til hvilken reell status de har på enkelte områder. Interessant i dette perspektivet var hans oppsetting av plansjen ”Outsider eller insider” på områder som arbeid, økonomi, posisjon, rykte nettverk og språk.

Se PP- presentasjonen til Willy Aagre på denne linken: Willy Aagre: Ungdom, ungdomskultur og kriminalitet

Fakta om Willy Aagre: Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Gitt ut fire bøker: ”Arbeid med ungdom” (2000), ”Ungdomskunnskap” (2003), ”Lærerutdanning for ungdomstrinnet” (2009) og ”Hurra for deg, Margrethe Munthe” (2010). Aagre er også aktiv musiker, og spiller i ”Sviskeprinsene” som bl a har spilt til dans ved to tidligere FOKO- seminar.

 Pål Molin ”Hva gjør institusjonsarbeidet med oss”?
Det kanskje mest tankevekkende foredraget ved dette seminaret var Pål Molins tanker og teorier om hva det gjør med oss å jobbe med en belastet målgruppe over tid. Molin er psykologspesialist, og jobber til daglig ved Alternativ Til Vold.

De fleste av seminardeltagerne jobber til daglig med en målgruppe der vi får innsikt i tøffe historier om vold, overgrep, maktmisbruk, osv. Dette kan gjøre noe med oss, og Molin satte fokus på hva vi kan/ bør jobbe med for å bearbeide dette. Han snakket om ”hjelperens motmakt”, – der fordømmelse, moralisering og nedlatelse lurer rundt hjørnet.

Vi hørte om begrepet sekundærtraumatisering, som en form for emosjonelt stress hos mennesker som jobber med traumatiserte personer, og at dette i ytterste konsekvens kan medføre utbrenthet og depresjoner.

Pål Molin ga en ryddig og interessant oversikt over symptomer og vanlige reaksjoner på et slikt stressyndrom, og brukte levende eksempler fra egen jobb som psykolog. Vi fikk gode refleksjoner og faglige råd om risikofaktorer og forebygging, og ikke minst konkrete forslag på forebyggingstiltak i våre jobber.

Som et av rådene for å stå bedre rustet ifht dette temaet i egen jobb avsluttet Molin med et sitat fra Pearlman og Saakvitne: ”Det beste rådet vi gir til våre kollegaer angående deres private liv er å ha et”.

Se PP- presentasjonen til Pål Molin på denne linken: FOKO-seminaret 2010: Pål Molin

Fakta om Pål Molin: Psykolog fra UiTø, og har vært tilknyttet Alternativ til Vold (ATV) siden 1999. Er nå videreutdannet som psykologspesialist. Har hovedsakelig jobbet med behandling av menn og kvinner som utøver vold, men også med de som er utsatte for vold i nære relasjoner. Han har veiledet og undervist på temaet vold de siste 10 årene. Molin har også i en periode ar­beidet som rådgiver i barns beskyttelse i Plan Norge. Nettside til ATV: www.atv-stiftelsen.no

Torfinn Langelid ”Å meistre livet”
Mange var spente på denne siste posten før årsmøtet, der Torfinn Langelid ville snakke under tittelen ”Å meistre livet”. Ryktene hadde nok allerede spredd seg om Torfinns avgang i FOKO- styret, og det var en høytidelig og spent stemning i salen før og under denne seansen.

Og vi fikk i kjent Torfinn- stil høre om ”Tusten” i utdrag fra Fuglane av sambygdingen Tarjei Vesaas. Torfinn dro også frem flere øyeblikk fra møter med tidligere innsatte, som med hjelp av lærere og andre støttepersoner i kriminalomsorgen hadde fått den hjelpen de trengte for ”å meistre livet”. Tårer lurte i øyekroker, og denne halvtimen gikk altfor fort.

Et varmt og mjukt innlegg fra vår avgående sekretær Torfinn Langelid, som endte i stående applaus fra seminardeltagerne.

Festmiddagen
Også årets festmiddag på FOKO- seminaret bar preg av at ”Store kvite høvding” Torfinn Langelid gikk ut av styret.

Under asjettene lå en umiskjennelig sangtekst, som for anledningen var tillagt flere nykomponerte vers. Den legendariske ”FOKO- sangen” skrevet av Leif Lyngstad etter Vømmøl- melodien ”Det e ittj’no som kjem tå sæ sjøl”, ble etter flere års fravær dratt frem der den bør være; Som eneste allsang under middagen. De nye versene handlet naturlig nok om Torfinn, og endte i en tradisjonell bønn til Torfinn om ”ein eining til”. Dette ble for øvrig innvilget på stedet. Redaksjonen observerte en svært frisk Lyngstad på scenen som forsanger.

Uttrykket ”FOKO- faderen” ble brukt på seniorkonsulenten fra Hordaland, og han fikk også sine velfortjente ord fra ”FOKO- mødrene” Ingunn Eitrem og Inger Charlotte Bull som holdt kveldens festtale til Torfinn. De har begge sittet flere år i FOKO- styret sammen med Torfinn. Mange flotte og riktige ord til FOKO- far, som på slutten av denne festtalen fikk overrakt sin avskjedsgave fra FOKO- folket; En god, gammeldags gyngestol, med et gjennomført avslappende design, – og med et lunt saueskinn på. Torfinn satt som støpt i stolen, og takket så godt han kunne. Torfinn Langelid

Etter middagen spilte bandet ”Mouldy Crumbs” til dans, og festen dro seg av gårde ut i de sene nattetimer.

Terje Manger ”Motiv for læring i fengsel”

Terje Manger har vært hos oss ved tidligere anledninger, og vi vet hva vi får fra denne solide fagpersonen. Manger la denne gangen frem sine analyser og resultater etter nye forskningsundersøkelser i vår målgruppe. Han har sett nærmere på hvilke motiver som ligger til grunn for å gå inn i opplæring for den innsatte.

I denne forskningen dukket det opp mange interessante betraktninger om hvilke faktorer som påvirker de innsatte til å ta utdanning i fengsel, og han snakket om ulike ”motivkategorier” som han mener er styrt av ytre motivasjon (ego- orientering) og indre motivasjon (mestringsorientering).

Manger snakket også om hva forventning om mestring og attribusjon (forklaring på noe som allerede har skjedd) har å si for motiv til å ta utdanning i fengsel, – og om ”self- efficacy” (egenforventning om mestring). Videre hvordan forventning om egen mestring kan økes hos skoleelever. Dette er definitivt et område som kan være hensiktsmessig å jobbe med overfor innsatte som tar utdanning i soningen.

Les mer ut fra Mangers PP her: PP Terje Manger